ไนติงเกล

หมวด

จันดง

ในร้าน ไนติงเกล
แชร์บน facebook

จันแดง

ไนติงเกล

ขอขอบคุณสำหรับภาพจาก คุณนิสิต

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จันดง

ไนติงเกล

จันดง (Diospyros curtisii) วงศ์ : EBENACEAE ลักษณะพรรณไม้ เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 8-12 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก 20-30 เซนติเมตร โคนต้นเป็นพูเล็กๆตามยาว เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบสีน้ำตาลอมดำ แตกกิ่งจำนวนมาก กิ่งยาวห้อยลู่ ทรงพุ่มกลมทึบ เนื้อไม้เหนียวมาก กิ่งอ่อนสีเขียว เรียบ ใบเดี่ยวเรียบเวียนสลับ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 12-16 เซนติเมตร โคนใบมนกลม ปลายใบเรียวแหลมและเป็นติ่ง หนาแข็ง กรอบ ผิวใบสีเขียวเป็นมันทั้งสองด้าน เส้นกลางใบด้านบนเป็นร่องเล็กน้อย ด้านล่างนูนเด่น เส้นแขนงใบเป็นร่องด้านบนตื้นๆ และนูนเด่นชัดที่ด้านล่างของใบ ดอกออกเป็นกระจุก 10-18 ดอก ตามกิ่งและลำต้น ดอกอ่อนสีเขียวอมขาว เมื่อบานเปลี่ยนเป็นสีขาวนวล ดอกรูประฆังคว่ำ ปลายแยกเป็น 4 กลีบ เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ดอกย่อยทยอยบานและบานใกล้เคียงกันหมดเกือบทั้งต้น มีกลิ่นหอมแรงมากตลอดวัน ในช่วงดอกบานจะมีฝูงผึ้งมาบินตอมเต็มไปหมด ไม่พบการติดผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดอกบานช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ ถึงมีนาคม แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์ ถิ่นกำเนิดของจันดงอยู่ในเขตดิบชื้น ที่ระดับความสูง 50-250 เมตร ซึ่งปัจจุบันพบว่าสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไป จนเหลือต้นแม่พันธุ์อยู่น้อยมาก ไม่ติดผล ไม่มีต้นกล้าขนาดเล็กอยู่ใต้ต้นแม่พันธุ์หรือบริเวณใกล้เคียง จังหวัดที่ยังพบต้นจันดงได้เพียงจังหวัดเดียว คือ สุราษฏร์ธานี การเก็บส่วนเชื้อพันธุ์ เนื่องจากต้นแม่พันธุ์ที่ขึ้นอยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ติดผล และไม่พบต้นกล้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงได้ตัดกิ่งยอดมาขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำในกระบะพ่นหมอกกลางแจ้ง พร้อมทั้งทดลองทำการเสียบยอด ในการทดลองปักชำในกระบะพ่นหมอกกลางแจ้ง โดยตัดกิ่งยอดยาว 20-30 เซนติเมตร มีทั้งใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการออกรากและไม่ใช้ ในการทดลองเป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่ากิ่งปักชำไม่ออกราก ส่วนวิธีการเสียบยอด โดยใช้ต้นจันอินเป็นต้นตอ พบว่ายังไม่ได้ผล ซึ่งอาจเนื่องมาจากวิธีการติดไม่ดี หรืออาจเนื่องมาจากสภาพของเนื้อไม้ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน (incompatibility) จึงควรจะต้องมีการทดลองใช้ต้นชนิดอื่นๆ เป็นต้นตอสำหรับการทาบกิ่ง เสียบยอด และติดตา การขยายพันธุ์โดยไม่ใช่เมล็ด เนื่องจากไม่ติดผล จึงหมดโอกาสที่จะขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด สภาพปัจจุบัน ต้นแม่พันธุ์ที่อยู่ในถิ่นกำเนิด มีสภาพความหายากอยู่ในระดับ (ICUN, 2001) มีจำนวนต้นแม่พันธุ์เพียง 2 ต้น ยังออกดอกดกได้ทุกปี แต่ไม่มีการติดผล ไม่มีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ในขณะที่วิธีการขยายพันธุ์โดยวิธีอี่นที่ได้ทดลองก็ยังไม่สามารถกระทำได้ จึงมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ในแหล่งกำเนิดเดิมได้สูง และหากยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องขยายพันธุ์ ก็มีโอกาสสูญพันธุ์ได้ในอนาคต ขอขอบคุณสำหรับภาพและข้อมูลจาก http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=496.30 ปิยะ เฉลิมกลิ่น. พรรณไม้ดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย, 2549

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที