เกษตรยั่งยืน
ในร้าน เกษตรยั่งยืน
แชร์บน facebook

โนมิน่า สารอินทรีย์กำจัดวัชพืชในนาข้าว

เกษตรยั่งยืน

โนมิน่า เป็นสารชีวภาพกำจัดวัชพืชในนาข้าว ทั้งนาหว่านน้ำตม นาปี กำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าวง กก เช่น หญ้าข้าวนก เทียนนา ผักปอดนา กกทราย หนวดปลาดุก โนมิน่า ฆ่าหญ้า ข้าวไม่เหลือง ข้าวไม่ตาย ข้าวไม่เหลือง ข้าวไม่อาน ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ ปราบวัชพืชดื้อยาเคมี วิธีใช้ ฉีดหลังหว่านข้าว 20-50 วัน ในอัตรา 200 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร https://www.facebook.com/kasetyangyuen

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไกลโฟน่า เอ็กซ์ตร้า ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์

เกษตรยั่งยืน

ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์หรือสารอินทรีย์ปราบวัชพืช เป็นสารสกัดชนิดเข้มข้น สามารถ กำจัดวัชพืชได้ทุกชนิด ทั้งใบแคบและใบกว้าง ออกฤทธฺิ์ทำลายส่วนที่มีเขียวของวัชพืช และดูดซึมไปถึงรากของวัชพืช โดยวัชพืช จะเหยี่วเฉาลงภายใน 2-4 วัน และจะแห้งตายไป โดยเฉพาะวัชพืชปราบยากต่างๆ เช่น หญ้าคา ไมยราบยักษ์ แห้วหมู หรือวัชพืชอื่น ๆ เช่น หญ้าขน หญ้าชันอากาศ หญ้าตีนนก เป็นสารอินทรีย์สูตรพิเศษไม่ทำให้ดินแข็งหรือเสีย ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่มีผลตกค้างในดิน ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชได้ดีเยี่ยม การใช้ควรฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก ควรใช้ฉีดหญ้าในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลัง หญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป ระวังอย่าฉีดพ่นโดนพืชประธาน เหมาะสำหรับ : ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่าง ๆ เช่น ทุเรียน เงาะ ส้ม มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และพ่นกำจัดวัชพืชก่อนเตรียมดินปลูก เช่น หอม กระเทียม ยาสูบ ฝ้าย พริก ถั่ว เป็นต้น อัตราการใช้ ไกลโฟน่า - สำหรับหญ้าเล็ก 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร - หญ้าหนา 40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที