โต๊ะสนาม ร้านด่านเกวียนแอนติก2

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
เป็นโต๊ะทรงกลม ทำจากปูน ซีเมนต์ ขนาดดังรูป ทำ 2 สีคือ สีดำเทา กับสีไม้โอ๊ค(น้ำตาล)

ราคา 1,500.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
วัสดุทำจากซีเมนต์ 1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1, เก้าอี้ 4 ที่นั่ง ขนาดแผ่นโต๊ะ 80*80ซม., สูง 75 ซม. เก้าอี้กว้าง 33ซม. สูง 42 ซม.

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ทำจากซีเมนต์ ขนาดแผ่นโต๊ะเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 ซม. สูง 65 ซม. เก้าอี้ 40*50ซม. 2 ตัว, ม้านั่ง(ไม้หมอนโค้ง) 30*40*200ซม.(2 ตัว)

ราคา 5,500.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ทำจากซีเมนต์

ราคา 3,700.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
วัสดุซีเมนต์

ราคา 35,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ชุดโต๊ะปูนปั้นยีราฟ ประกอบด้วยโต๊ะกลาง 1 ตัวขนาด กว้าง80, สูง65 ซม.และเก้าอี้4 ตัวกว้าง35, ยาว65, สูง85 ซม.และจากพื้นถึงที่นั่ง(หลังสัตว์)= 35 ซม.

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ชุดโต๊ะเก้าอี้หมูปูนปั้น 1ชุดประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ตัว ขนาดกว้าง 80, สูง65 ซม. และเก้าอี้ 4 ตัว ขนาดเก้าอี้กว้าง35, ยาว65, สูง65 ซม.และจากพื้นถึงที่นั่ง(หลังสัตว์)= 35 ซม.

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
วัสดุซีเมนต์ ชุดโต๊ะ1ชุดประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ตัว ขนาดกว้าง 80, สูง65 ซม. และเก้าอี้4 ตัวขนาดเก้าอี้กว้าง 35, ยาว75, สูง60 ซม. และจากพื้นถึงที่นั่ง(หลังสัตว์)= 35 ซม.

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ขนาดโต๊ะกลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 cm.สูงประมาณ 60 cm. เก้าอี้จากพื้นถึงที่นั่งสูง 30 cm.กว้าง 60 cm.

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ใช้วัสดุคงทนถาวร ปูนซีเมนต์ค่ะ

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ปูนปั้น 1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ชิ้น และเก้าอี้ 4 ตัว สามารถสั่งสีได้ค่ะ

ราคา 4,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ทำจากหินทราย

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ขนาดโต๊ะ ุ50x50x60 cm. เก้าอี้ 30x30x50 cm. เป็นงานหินทราย

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
โต๊ะสตรอเบอร์รี่ ทำจากดินเผา

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
โต๊ะมะนาวเขียว

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ชุดโต๊ะแตงโมชุดเล็ก

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ชุดโต๊ะส้ม ทำจากวัสดุหินทราย และประกอบไปด้วยเก้าอี้ 4 ตัว ตัวโต๊ะกลางส้มครึ่งลูกผ่าครึ่งแล้วค่ำ-หงาย รวมทั้งชุดมี 6 ชิ้น

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ชุดโต๊ะ- เก้าอี้ แก้วมังกร ประกอบด้วยเก้าอี้ 4 ตัว เก้าอี้มีพนักพิงสามารถนั่ง 2 คนได้ และโต๊ะกลางเป็นแก้วมังกรผ่าครึ่งคว่ำหงาย รวมทั้งหมดเป็น 6 ชิ้น

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

ด่านเกวียนแอนติก2 | นครราชสีมา
ชุดโต๊ะสนามแตงโม เก้าอี้มี4 ตัว ขนาดเดียวกันกับ แตงโมเหลืองค่ะ และมีพนักพิงนั่งสบายใช้สีที่ทากระเบื้องทนทานค่ะ

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ จันจิรา ฟ้าคุ้ม โทร. 0986914288 0894260888

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ