จัตุรงค์คูลลิ่ง
ในร้าน จัตุรงค์คูลลิ่ง
แชร์บน facebook

STABISOIL 68 รักษาหน้าดิน

จัตุรงค์คูลลิ่ง

STABISOIL 68 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค้นคว้า พัฒนา ช่วยทำให้โครงสร้างหน้าดินสามารถ อุ้มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากทำการพวนดิน ฉีดพ่นลงบนพื้นผิวของดิน ทำให้ดินสามารถอุ้มน้ำ เป็นผลให้ต้นไม้ เช่น ยางพารา ต้นปาล์ม ต้นมันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น มีการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ต้นไม้ให้ผลิตผลเต็มที่ คุณสมบัติ ทำให้หน้าดินสามารถอุ้มน้ำไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาดินสไลด์ วิธีการใช้ นำ STABISOIL 68 ซึ่งมีลักษณะเป็นผล ผสมกับน้ำสะอาด ตามอัตราส่วน STABISOIL 68 หนัก 1 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 17, 000ลิตร (4, 500แกนลอน) สามารถฉีดพ่นได้ 10 ไร่ ควรฉีดพ่นทุกๆ 2 - 3 เดือน

ติดต่อ จาตุรงค์ จรัสตระกูล โทร. 029231102, 0818234061 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที