สวนเกษตรเชื่อมสัมพันธ์

หมวด

มะนาว

ใน สวนเกษตรเชื่อมสัมพันธ์
แชร์บน facebook

มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร1 บนตอมะขวิด

สวนเกษตรเชื่อมสัมพันธ์

มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร เป็นมะนาวที่ทนต่อโรคแคงเกอร์ ลูกใหญ่ อีกทั้งอยู่บนตอมะขวิดทำให้สภาพของต้นมีความแข็งแรงมีอายุยืน เก็บผลได้ตลอดทั้งปี

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ ชัญญาวีร์ สุนทโรทก โทร. 0811032390, 0811032390 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะนาวแป้นพวงบนตอมะขวิด

สวนเกษตรเชื่อมสัมพันธ์

มะนาวแป้นพวง ให้ลูกดก เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี เป็นพันธุ์ที่มีความนิยมในท้องตลาด น้ำมะนาวมีรสชาดหอม

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ ชัญญาวีร์ สุนทโรทก โทร. 0811032390, 0811032390 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที