บ้านสวนกล้วย

หมวด

อัญชัน

ใน บ้านสวนกล้วย
แชร์บน facebook

อัญชันขาวซ้อน

บ้านสวนกล้วย

อัญชันเป็นไม้เลื้อย นำดอกมาประกอบอาหาร มีสารบำรุงโลหิต บันจุ ซองละ15-20 เมล็ด ราคาซองละ10บาท ค่าส่งครั้งละ20บาท โอนธนาคารกสิกรไทยเลขทีบัญชี 260-2-789-309 ชื่อ อนงค์รัตน์ สุขจำเริญ แล้วแจ้งมาให้ป้าเล็กทราบ โทร.084-167-4671 ไลน์ palekubon2508

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ป้าเล็ก อุบล โทร. 0841674671, 0841674671 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

อัญชันม่วง

บ้านสวนกล้วย

อัญชันเป็นไม้เลื่อยนําดอกมาประกอบอาหารมีสารบำรุงโรหิต บรรจุซองล่ะ 15-20 เมล็ต ราคาซองละ 10 บาท ค่าส่งครั้งล่ะ 20 บาท โอนธนาคารกสิกรไทยเลขทีบัญชี 260-2-789-309 ชื่อ อนงค์รัตน์ สุขจำเริญ แล้วแจ้งมาให้ป้าเล็กทราบ โทร.084-167-4671 ไลน์ palekubon2508

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ป้าเล็ก อุบล โทร. 0841674671, 0841674671 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

อัญชันฟ้าซ้อน

บ้านสวนกล้วย

อัญชันเป็นไม้เลื้อยนำดอกมาประกอบอาหารมีสารบำรุงโลหิต บรรจุซองละ 15-20 เมล็ด ราคาซองละ 10 บาท ค่าส่งครั้งละ 20 บาท โอนธนาคารกสิกรไทยเลขทีบัญชี 260-2-789-309 ชื่อ อนงค์รัตน์ สุขจำเริญ แล้วแจ้งมาให้ป้าเล็กทราบ โทร.084-167-4671 ไลน์ palekubon2508

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ป้าเล็ก อุบล โทร. 0841674671, 0841674671 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

อัญชันม่วงอ่อน

บ้านสวนกล้วย

อัญชันเป็นไม้เลื้อย นำดอกมาประกอบอาหาร มีสารบำรุงโลหิต บันจุ ซองละ 15-20 เมล็ด ราคาซองละ 10 บาท ค่าส่งครั้งละ40 บาท โอนธนาคารกสิกรไทยเลขทีบัญชี 260-2-789-309 ชื่อ อนงค์รัตน์ สุขจำเริญ แล้วแจ้งมาให้ป้าเล็กทราบ โทร.084-167-4671 ไลน์ palekubon2508

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ป้าเล็ก อุบล โทร. 0841674671, 0841674671 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

อัญชันขาว

บ้านสวนกล้วย

อัญชันเป็นไม้เลื้อยนำดอกมาประกอบอาหารมีสารบำรุงโลหิตบรรจุซองละ 15-20 เมล็ด ราคาซองละ 10 บาท ค่าส่งครั้งละ 20 บาท โอนธนาคารกสิกรไทยเลขทีบัญชี 260-2-789-309 ชื่อ อนงค์รัตน์ สุขจำเริญ แล้วแจ้งมาให้ป้าเล็กทราบ โทร.084-167-4671 ไลน์ palekubon2508

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ป้าเล็ก อุบล โทร. 0841674671, 0841674671 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

อัญชันม่วงซ้อน

บ้านสวนกล้วย

อัญชันเป็นไม้เลื้อยนำดอกมาประกอบอาหารมีสารบำรุงโลหิต บรรจุซองละ 10เมล็ดราคาซองละ10บาทค่าส่งครั้งละ40บาท โอนธนาคารกสิกรไทยเลขทีบัญชี 260-2-789-309 ชื่อ อนงค์รัตน์ สุขจำเริญ แล้วแจ้งมาให้ป้าเล็กทราบ โทร.084-167-4671 ไลน์ palekubon2508

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ป้าเล็ก อุบล โทร. 0841674671, 0841674671 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

อัญชันม่วงอ่อน

บ้านสวนกล้วย

ปลูกประดับก็สวย ทำน้ำดื่มก็ดี เป็นสีผสมอาหารก็ได้

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ป้าเล็ก อุบล โทร. 0841674671, 0841674671 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที