การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่
ในร้าน การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่
แชร์บน facebook

แปดเหลี่ยมชิงช้าคู่ JME-10 (1,7x2.4x3.0ม

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

แปดเหลี่ยมชิงช้าคู่ JME-10 (1, 7x2.4x3.0ม)

ราคา 33,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

บาหลีไม้เนื้อแข็ง (TN-1)215x215x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

(รหัส TN-1) ซุ้มศาลาบาหลี ขนาด 2.15 x 2.15 x 3.00 เมตร ที่นั่งมี 3 ด้านนั่งได้ 8 - 10 คน ศาลาทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า คละรวมกัน

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แปดเหลียมมีระเบียง (JME-12) 170x240x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

(รหัส JME - 12) ซุ้มศาลาแปดเหลี่ยม ขนาด 1.70 x 2.40 x 3.00 เมตร ที่นั่งมี 3 ด้านนั่งได้ 8 - 10 คน เพิ่มชิงช้าเดี่ยว ศาลาทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า คละรวมกัน

ราคา 34,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

23900บ.ศาลาแปดเหลี่ยม(JME-2)170x170x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาแปดเหลี่ยม(JME-2)170x170x300

ราคา 24,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาบาหลี (JME-1) 120x170x300 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาบาหลี (JME-1) ขนาด 120x170x300 เมตร

ราคา 24,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ปั้นหยา2ชั้น(PD-1)2.20x2.20x3.00ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

(รหัส PD-1) ทรงปั้นหยาหลังคา 2 ชั้น ขนาด 2.20x2.20x3.00 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาทรงไทยชิงช้าคู่(JME-6) 170x240x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาทรงไทยชิงช้าคู่ (JME-6) ขนาด 1.70 x 2.40 x 3.00 เมตร ที่นั่งมี 3 ด้านนั่งได้ 8 - 10 คน เพิ่มชิงช้าคู่ ศาลาทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า คละรวมกัน

ราคา 34,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาบาหลีชิงช้าคู่ (JME-5) 170x240x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาบาหลี (JME-5) ขนาด 1.70 x 2.40 x 300 เมตร ที่นั่งมี 3 ด้านนั่งได้ 8 - 10 คน เพิ่มชิงช้าคู่ ศาลาทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า คละรวมกัน

ราคา 34,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

บาหลีใหญ่(RK-11)2.2x2.2x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาบาหลีใหญ่ (RK-11)2.2x2.2x3.0 เมตร หลังคา 3.10x3.10

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

หลังตั้งใหญ่ (RK-10) 2.2x2.2x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาทรงหลังตั้งใหญ่ (RK.-10)2.2x2.2x3.0 เมตร หลังคา 3.0x3.0 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

แปดเหลี่ยมชิงช้าเดี่ยว(JME-7)170x240x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

(รหัส JME - 7) ซุ้มศาลาแปดเหลี่ยม ขนาด 1.70 x 2.40 x 3.00 เมตร ที่นั่งมี 3 ด้านนั่งได้ 8 - 10 คน เพิ่มชิงช้าเดี่ยว หลังคานอกชานเป็นไม้ระแนง ศาลาทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า คละรวมกัน

ราคา 34,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

บาหลีเพิ่มระเบียง (JME-11) 170x240x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาบาหลีเพิ่มระเบียง (JME-11) ขนาด 1.70 x 2.40 x 3.00 เมตร ที่นั่งมี 3 ด้านนั่งได้ 8 - 10 คน เพิ่มระเบียงม้านั่งคู่ หลังคานอกชานเป็นไม้ระแนง ศาลาทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า คละรวมกัน

ราคา 34,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

23900บ.ศาลาบาหลี (JME-1) 120x170x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาบาหลี (JME-1) 120x170x300

ราคา 24,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาแปดเหลี่ยม (JME-2) 170x170x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาแปดเหลี่ยม (JME-2) 170x170x300

ราคา 24,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาแปดเหลี่ยม (JME-2) 170x170x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาแปดเหลี่ยม (JME-2) 170x170x300

ราคา 24,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาแปดเหลี่ยม (JME-2) 170x170x300

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ศาลาแปดเหลี่ยม (JME-2) 170x170x300

ราคา 24,900.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที