การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่
ในร้าน การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่
แชร์บน facebook

แหย่งไม้สักเสาTโอ๊คคาตาล รหัส(D24) DB-BB ขนาด3.0x3.0x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 54, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 49, 000 ฿. ศาลาไม้สักสีโอ๊คคาตาล แหย่งเสาตรง รหัส (D24) DB-BB ขนาด 3.00x3.00x3.00 เมตร

ราคา 49,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักเสา รหัส(D23) 3-BB ขนาด2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 37, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 33, 000 ฿. แหย่ง ศาลาไม้สักสีโอํค หลังคาสีน้ำตาล พนักพิง 3ด้าน รหัส (D23) 3-BB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักเสาTโอ๊คคาขาว รหัส(D22) 8TB-BW ขนาด3.0x3.0x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 54, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 49, 000 ฿. แหย่งเสากลมตรง สีโอ๊ค หลังคาสีขาว รหัส (D22) 8TB-BW ขนาด 3.00x3.00x3.00 เมตร

ราคา 49,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งสักเสาAพิง2เงาคาตาล รหัส (D21) 2-YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 36, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 32000 ฿. แหย่งศาลาไม้สัก สีเงา คาตาล พนักพิง2ด้านตัวL รหัส (D21) 2-YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งสักเสาAเงาคาตาล7 รหัส (D20) 7-3YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 40, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 36000 ฿. ศาลาไม้สัก สีเงา แหย่ง หลังคาสีน้ำตาล เสาเหลี่ยมเอียง มีระเบียงรั้ว รหัส (D20) 7-3YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

แหย่งสักเงาตาลรั้วตูหน้า รหัส(D19) 6F-3YB ขนาด2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 40, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 36000 ฿. ศาลาไม้สัก สีเงา แหย่ง หลังคาสีน้ำตาล เสาเหลี่ยมเอียง มีระเบียงรั้ว รหัส (D19) 6F-3YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักโอ๊คคาตาลเสาA รหัส(D18) 6-3BB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 39, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 35000 ฿. ศาลาไม้สัก สีโอ๊ค แหย่ง หลังคาสีโอ๊ค เสาเหลี่ยมเอียง มีระเบียง รหัส (D18) 6-3BB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 35,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สัก7เงาคาตาลเสาA รหัส(D17) 7-3YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 40, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 36, 000 ฿. ศาลา ไม้สัก แหย่งเสาเอียง สีเงา พิง3ด้าน คาตาล ทรงไทย / รหัส (D17) 7-3YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักสีโอ๊คคาตาล8L รหัส(D16) 8F-8BW ขนาด2.4x2.4x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา .............. ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ ............ ฿. ศาลา ไม้สัก สีโอ๊ค แหย่งเสากลมเอียง คาตาลแปดเหลี่ยม มีรั้วรอบ / รหัส (D16) 8F-8BW ขนาด 2.40x2.40x3.00 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สัdสีโอ๊คคาตาลเชิงL รหัส (D15) TB-BB ขนาด 3x3x3x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 53, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 49, 000 ฿. ศาลา แหย่งเสาตรง ไม้สัก สีโอ๊ค คาตาล2ชั้น เชิงเรียบโมเดิอร์น / รหัส (D15) TB-BB ขนาด 3.00x3.00x3.00 เมตร

ราคา 49,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

แหย่งขาวเสากลม คาเขียว รหัส (D14) 8-WDG ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติ 38, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 34, 000 บ. แหย่งสีขาวเสากลม คาเขียว (D14) 8-WDG ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 34,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งเสาเอียงกลมเงาคาขาว รหัส (D13) 8-YW ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 35, 000 บ.ลดเหลือ 31, 000 บ. แหย่งเสาเอียงกลมสีสัก คาบาหลีสีขาว รหัส (D13) 8-YW ขนาด 2.3x2.3x3.0 เมตร

ราคา 31,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักสีขาวเสาTขาวคาขาว รหัส (D12) TB-WW ขนาด 3x3x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 58, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 53, 000 ฿. ศาลา ไม้สัก แหย่ง สีขาว เสาเหลี่ยมตรง คาขาว2ชั่้น / รหัส (D12) TB-WW ขนาด 3x3x3 เมตร.

ราคา 53,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งเสาAพิง2เงาคาตาล รหัส (D11) 2-BB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 36, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 32, 000 ฿. แหย่งไม้สักเสาเอียงพิง2รูปตัวL คาตาล2ชั้น / รหัส (D11) 2-BB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักเสาAเงาคาตาลพิง3 รหัส(D10)6-3BWขนาด2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 39, 500 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 35, 500 ฿. แหย่งเสาเอียง ไม้สัก สีเงา พิง3ด้าน ค่าตาล2ชั้น / รหัส (D10) 6-3BW ขนาด 2.30x2.30x3.00 ม.(เพิ่มระเบียง 60 ซม.)

ราคา 35,500.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งเสาAพิง2L สีเงาคาตาล รหัส (D1) 2-YB ขนาด 2x2x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 36, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 32, 000 ฿. ซุ้มแหย่งเสาเอียงพนักพิง 2 ด้านรูปตัวL รหัส (D1) 2-YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งเสาAโอ๊คตาลพิง3ด้าน รหัส (D25) 3-YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติ 37, 000 ฿. ช่วงนี้ลดพิเศษ 33, 000 ฿. ซุ้มแหย่งเสาเอียงมีพนักพิงรหัส (D25) 3-YB ขนาด 230x230x300 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งเสาAโอ๊คคาตาลพิง2 รหัส (D2) 2-BB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 36, 000 ฿.ช่วงนี้ลดพิเศษ 32, 000 ฿. รหัส (D2) 2-BB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งเสากลมเอียงโอ๊คคาตาล รหัส (D9)8-BB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 36, 000 ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 32, 000 บาท ซุ้มแหย่งเสากลมเอียง รหัส (D9)8-BB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งเสาเอียงพิง3 มีรั้ว รหัส (D8) F-3BB ขนาด2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

แหย่งเสาเอียง พิง3 ด้าน รหัส (D8) F-3BB ราคาปกติ 39, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 35, 000 บ.

ราคา 35,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งเสากลมAคาสูงโอ๊คคาขาว รหัส(D7) D8-BW ขนาด2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 3ุ6, 000 บ.+ ค่าน็อคดาวน์ 3, 000 บ. รวม = 39, 000 บ. ลดพิเศษเหลือ 35, 000 บ. รหัส (D7) D8-BW เพราะซุ้มรุ่นนี้พื้นนั่งต่ำ ไม่สารมารถบันทุกใสรถปิกอั๊บไปได้ ต้องไปประกอบในพื้นที่ลูกค้า

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งเสาAทรงไทยเงาคาขาว รหัส (D6) 7B-2YW ขนาด 2.5x3.0x3.4 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 54, 000 บ.ลดพิเศษเหลือ 49, 000 บ. แหย่งเสาเอียงทรงไทย รหัส (D6) 7B-2YW ขนาด 2.50x3.00x3.40 เมตร

ราคา 49,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักกลมA โอ๊คคาตาล รหัส (D5) 8-BB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติ 36, 000 ฿. ช่วงนี้ลดพิเศษ 32, 000 ฿. แหย่งไม้สักสีโอ๊ค หลังคาสีน้ำตาล รหัส (D5) 8-BB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักเงาคาขาวเสาตรง (D4) T-YW ขนาด 2.5x2.5x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติ 37, 000 ฿. ช่วงนี้ลดพิเศษ 33, 000 ฿. แหย่งไม้สักเงาคาขาวเสาตรง (D4) T-YW ขนาด 2.50x2.50x3.00 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักสีเงาคาตาล รหัส (D3) YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 34, 000 บ.ลดพิเศษ เหลือ 30, 000 บ.แหย่งไม้สักสีเงาคาตาล รหัส (D3) YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 30,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มแหย่งเสาเอียงมีพนักพิง(MKP-25) ขนาด 230x230x300 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติ 35, 000฿. ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 33, 000 ฿.ซุ้มแหย่งเสาเอียงมีพนักพิง(MKP-25) ขนาด 230x230x300 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักเงาคาขาวเสาตรง (D4) T-YW ขนาด 2.5x2.5x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติ 37, 000 ฿. ช่วงนี้ลดพิเศษ 33, 000 ฿. แหย่งไม้สักเงาคาขาวเสาตรง (D4) T-YW ขนาด 2.50x2.50x3.00 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหย่งไม้สักสีเงาคาตาล รหัส (D3) YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 34, 000 บ.ลดพิเศษ เหลือ 30, 000 บ.แหย่งไม้สักสีเงาคาตาล รหัส (D3) YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 30,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที