ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด โต๊ะสนาม

ร้าน: การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 36, 000 ลดพิเศษเหลือ 32, 000 บาท แหย่งไม้สักโอ๊คคาตาลพิง 2ด้าน รหัส(D26) 2-BB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 54, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 49, 000 ฿. ศาลาไม้สักสีโอ๊คคาตาล แหย่งเสาตรง รหัส (D24) DB-BB ขนาด 3.00x3.00x3.00 เมตร

ราคา 49,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 37, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 33, 000 ฿. แหย่ง ศาลาไม้สักสีโอํค หลังคาสีน้ำตาล พนักพิง 3ด้าน รหัส (D23) 3-BB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 54, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 49, 000 ฿. แหย่งเสากลมตรง สีโอ๊ค หลังคาสีขาว รหัส (D22) 8TB-BW ขนาด 3.00x3.00x3.00 เมตร

ราคา 49,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 36, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 32000 ฿. แหย่งศาลาไม้สัก สีเงา คาตาล พนักพิง2ด้านตัวL รหัส (D21) 2-YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 40, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 36000 ฿. ศาลาไม้สัก สีเงา แหย่ง หลังคาสีน้ำตาล เสาเหลี่ยมเอียง มีระเบียงรั้ว รหัส (D20) 7-3YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 40, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 36000 ฿. ศาลาไม้สัก สีเงา แหย่ง หลังคาสีน้ำตาล เสาเหลี่ยมเอียง มีระเบียงรั้ว รหัส (D19) 6F-3YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 39, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 35000 ฿. ศาลาไม้สัก สีโอ๊ค แหย่ง หลังคาสีโอ๊ค เสาเหลี่ยมเอียง มีระเบียง รหัส (D18) 6-3BB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 35,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 40, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 36, 000 ฿. ศาลา ไม้สัก แหย่งเสาเอียง สีเงา พิง3ด้าน คาตาล ทรงไทย / รหัส (D17) 7-3YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา .............. ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ ............ ฿. ศาลา ไม้สัก สีโอ๊ค แหย่งเสากลมเอียง คาตาลแปดเหลี่ยม มีรั้วรอบ / รหัส (D16) 8F-8BW ขนาด 2.40x2.40x3.00 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 53, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 49, 000 ฿. ศาลา แหย่งเสาตรง ไม้สัก สีโอ๊ค คาตาล2ชั้น เชิงเรียบโมเดิอร์น / รหัส (D15) TB-BB ขนาด 3.00x3.00x3.00 เมตร

ราคา 49,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคาปกติ 38, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 34, 000 บ. แหย่งสีขาวเสากลม คาเขียว (D14) 8-WDG ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 34,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 35, 000 บ.ลดเหลือ 31, 000 บ. แหย่งเสาเอียงกลมสีสัก คาบาหลีสีขาว รหัส (D13) 8-YW ขนาด 2.3x2.3x3.0 เมตร

ราคา 31,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 58, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 53, 000 ฿. ศาลา ไม้สัก แหย่ง สีขาว เสาเหลี่ยมตรง คาขาว2ชั่้น / รหัส (D12) TB-WW ขนาด 3x3x3 เมตร.

ราคา 53,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 36, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 32, 000 ฿. แหย่งไม้สักเสาเอียงพิง2รูปตัวL คาตาล2ชั้น / รหัส (D11) 2-BB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 39, 500 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 35, 500 ฿. แหย่งเสาเอียง ไม้สัก สีเงา พิง3ด้าน ค่าตาล2ชั้น / รหัส (D10) 6-3BW ขนาด 2.30x2.30x3.00 ม.(เพิ่มระเบียง 60 ซม.)

ราคา 35,500.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 36, 000 ฿. ลดราคาพิเศษเหลือ 32, 000 ฿. ซุ้มแหย่งเสาเอียงพนักพิง 2 ด้านรูปตัวL รหัส (D1) 2-YB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคาปกติ 37, 000 ฿. ช่วงนี้ลดพิเศษ 33, 000 ฿. ซุ้มแหย่งเสาเอียงมีพนักพิงรหัส (D25) 3-YB ขนาด 230x230x300 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 37, 000 ฿.ช่วงนี้ลดพิเศษ 33, 000 ฿. รหัส (D2) 2-BB แหย่งเสาAโอ๊คคาตาลพิง3 ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 36, 000 ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 32, 000 บาท ซุ้มแหย่งเสากลมเอียง รหัส (D9)8-BB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
แหย่งเสาเอียง พิง3 ด้าน รหัส (D8) F-3BB ราคาปกติ 39, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 35, 000 บ.

ราคา 35,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 3ุ6, 000 บ.+ ค่าน็อคดาวน์ 3, 000 บ. รวม = 39, 000 บ. ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. รหัส (D7) D8-BW เพราะซุ้มรุ่นนี้พื้นนั่งต่ำ ไม่สารมารถบันทุกใสรถปิกอั๊บไปได้ ต้องไปประกอบในพื้นที่ลูกค้า

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 54, 000 บ.ลดพิเศษเหลือ 49, 000 บ. แหย่งเสาเอียงทรงไทย รหัส (D6) 7B-2YW ขนาด 2.50x3.00x3.40 เมตร

ราคา 49,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคาปกติ 37, 000 ฿. ช่วงนี้ลดพิเศษ 33, 000 ฿. แหย่งไม้สักสีโอ๊ค หลังคาสีน้ำตาล รหัส (D5) 8-BB ขนาด 2.30x2.30x3.00 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคาปกติ 37, 000 ฿. ช่วงนี้ลดพิเศษ 33, 000 ฿. แหย่งไม้สักเงาคาขาวเสาตรง (D4) T-YW ขนาด 2.50x2.50x3.00 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 34, 000 บ.ลดพิเศษ เหลือ 30, 000 บ.แหย่งไม้สักสีเงาคาตาล รหัส (D3) YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 30,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคาปกติ 35, 000฿. ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 33, 000 ฿.ซุ้มแหย่งเสาเอียงมีพนักพิง(MKP-25) ขนาด 230x230x300 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคาปกติ 37, 000 ฿. ช่วงนี้ลดพิเศษ 33, 000 ฿. แหย่งไม้สักเงาคาขาวเสาตรง (D4) T-YW ขนาด 2.50x2.50x3.00 เมตร

ราคา 33,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร
ราคา 34, 000 บ.ลดพิเศษ เหลือ 30, 000 บ.แหย่งไม้สักสีเงาคาตาล รหัส (D3) YB ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.

ราคา 30,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครสิริวรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ