การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

หมวด

ศาลา

ในร้าน การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่
แชร์บน facebook

ศาลาไม้สักขาวคาน้ำเงิน นิว รหัส (B22) 1-DBL ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. รหัส (B22) 1-DBL ศาลาไม้สักสีขาว คาน้ำเงิน หลังนิว ขาโต๊ะกลางตาราง ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาเทาเสาGA รหัส(B21) 4B-BG ขนาด 2.4X2.4x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 43, 500 ลดพิเศษเหลือ 3ุ9500 บ. ศาลาไม้สัก สีขาว คาเทา ทรงอโยธยา รหัส (B21) 4B-BG ขนาด 2.40X2.40X3.00 เมตร

ราคา 39,500.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักสีขาวคาฟ้า3 รหัส (B20) 36-LBL ขนาด 2.0x2.6x3.0 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 43, 000 ลดพิเศษเหลือ 3ุ9000 บ. ศาลาไม้สัก สีขาว คาฟ้า พิงหลังสัปรด เพิ่มระเบียง 60 ซม. รหัส (B20) 36-LBL ขนาด 2.00X2.00X3.00 เมตร

ราคา 39,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักสีขาวคาแดง หลังสัปรด รหัส (B19) 3-R ขนาด 2x2x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 40, 000 ลดพิเศษเหลือ 3ุ6000 บ. ศาลาไม้สัก สีขาว คาแดง พิงหลังสัปรด รหัส (B19) 3-R ขนาด 2.00x2.00x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักสีขาวคาตาล ทรงอโยธยา รหัส (B18) 4-B ขนาด 2x2x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 40, 000 ลดพิเศษเหลือ 3ุ6000 บ. ศาลาไม้สัก สีขาว คาตาล ทรงอโยธยา รหัส (B18) 4-B ขนาด 2.00x2.00x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ศาลาไม้สักขาวคาครีมหลังตั้ง รหัส (B17) 2-FC ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. ศาลา ไม้สัก สีขาว คาครีมหลังตั้ง กั้นหน้า รหัส (B17) 2-FC ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาน้ำเงิน ตั้ง รหัส (B16) 2-F DBL ขนาด 2x2x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 500 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 500 บ. ศาลาสีขาวไม้สัก คาน้ำเงินหลังตั้ง กั้นหนัา รหัส (B16) 2-F DBL ขนาด 2x2x3 ม.

ราคา 36,500.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาน้ำเงิน นิว รหัส (B15) 1-DBL ขนาด 2x2x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. ศาลาสีขาว ไม้สัก คาน้ำเงิน หลังนิว รหัส (B15) 1-DBL 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาฟ้า หลังตั้ง รหัส (B14) 3-DBL ขนาด 2x2x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติ 40, 000 ฿.ช่วงนี้ลดพิเศษ 36, 000฿. ซุ้มศาลาบาหลีไม้สักเพิ่มสีหลังคา รหัส (B14) 3-DBL ขนาด 2.00x2.00x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักสีขาวคาฟ้า พิงสัปรด รหัส (B13) 3-LBL ขนาด 2x2x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 40, 000 ลดพิเศษเหลือ 3ุ6000 บ. ศาลาไม้สัก สีขาว คาฟ้า พิงสัปรด รหัส (B13) 3-LBL ขนาด 2.00x2.00x3.00 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ศาลาไม้สักขาวคาฟ้าหลังนิว รหัส (ฺB12) 1T-DBL ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. สีขาวไม้สักคาฟ้าหลังนิว โต๊ะกลางขาตาราง รหัส (ฺB12) 1T-DBL 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาเขียว อโยธยา รหัส (B11) 3-LBL ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. ศาลาไม้สักสีขาว คาเขียว อโยธยา รหัส (B11) 3-LBL ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาฟ้า หลังตั้ง รหัส (B10) 3-LBL ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 39, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. ศาลาไสีขาวคาฟ้า หลังตั้ง ไม้สัก รหัส (B10) 3-LBL ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาม่วง อโยธยา รหัส (B9) 4-PP ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. ศาลาไม้สักสีขาวคาม่วง อโยธยา รหัส (B9) 4-PP ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาครีม อโยธยา รหัส (B8) 4-C ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. ศาลาไม้สักสีขาว คาครีม อโยธยา รหัส (B8) 4-C ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาตาล หลังนิว รหัส (B7) 1L-RB ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. ศาลาไม้สักสีขาวคาตาล หลังนิว รหัส (B7) 1L-RB ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาฟ้า หลังสัปรด รหัส (B6) 3-DBL ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ.ศาลาสีขาวไม้สัก คาฟ้า หลังนิว (B6) 3-DBL ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาตาล อโยธยา รหัส (B5) 4-B ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ.ศาลาไม้สักสีขาว คาตาล อโยธยา รหัส (B5) 4-B ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาว คาสีน้ำเงิน รหัส (B4) 15-DBL ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติลด 40, 000 บ.ช่วงนี้ลดพิเศษเหลือ 36, 000 บ. รหัส (B4) 15-DBL ซุ้มสีขาว หลังคาสีน้ำเงิน ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคาขาว รหัส (B3) 2-FW ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติ 39, 500 ฿.ลดพิเศษ 36, 500 ฿. รหัส (B3) 2-FW ศาลาบาหลีไม้สักสีขาว หลังคาสีขาว ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สัก สีขาวคาตาล หลังตั้ง รหัส (B2) 2L-B ขนาด 2x2x3 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคา 40, 000 ลดพิเศษเหลือ 3ุ6000 บ. ศาลา ไม้สัก สีขาวคาตาลพิงหลังตั้ง รหัส (B2) 2L-B ขนาด 2x2x3 เมตร

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ศาลาไม้สักขาวคา1เขียว รหัส (B1) 15-DG ขนาด 2x2x3 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ราคาปกติ 40, 000 ฿. ช่วงนี้ลดพิเศษ 36, 000 ฿.ซุ้มศาลาสีขาวหลังคาชั้นเดียวสีเขียว รหัส (B1) 15-DG2.00x2.00x3.00 เมตร.นั่งได้ 9 - 10 คน

ราคา 36,000.00 บาท ติดต่อ คำ เรือนคำ โทร. 0968870011, 0968870011 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที