การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่
ในร้าน การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่
แชร์บน facebook

ซุ้มชิงช้าเหล็ก (CK-19) ขนาด 130x165x210 เมตร

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มชิงช้าเหล็ก (CK-19) ขนาด 130x165x210 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กหลังคา2ชั(CK.16)1.80X1.32x2.80ม

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กหลังคา 2 ชั้น (CK.16) ขนาด 1.80X1.32x2.80 เมตร

ราคา 28,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กหกเหลี่ยม(CK-15) ขนาด ศก.2.1xสูง2.8ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กหกเหลี่ยม (CK-15) ศก.2.1 x สูง 2.8 ม.

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กหกเหลี่ยม(CK-14)ศก.2.1xสูง2.8ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กหกเหลี่ยม (CK-14) ศก.2.1 x สูง 2.8 ม.

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กหกเหลี่ยม(CK-13)ศก.2.1xสูง2.8ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กหกเหลี่ยม( CK-13) ศก.2.1 x สูง 2.8 ม.

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ซุ้มเหล็กบาหลี2ชั้น (CK-12)1.7x1.7x2.8ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กบาหลี 2 ชั้น (CK-12) 1.7 x 1.7 x 2.8 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กบาหลี2ชั้น(CK-11)1.3x1.8x3.0ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กบาหลี 2 ชั้น( CK-11) 1.3x1.8x3.0 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กบาหลี2ชั้น(CK-10)1.3x1.8x3.0ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กบาหลี 2 ชั้น( CK-10) 1.3x1.8x3.0 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กบาหลี2ชั้น (CK-9)1.7x1.7x2.8ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กบาหลี 2 ชั้น (CK-9) 1.70 x 1.70 x 2.80 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กนั่ง2ด้าน (CK-8)1.8x1.32x2.8ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กนั่งได้ 2 ด้าน (CK-8) 1.80 x 1.32 x 2.80 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ซุ้มเหล็กนั่ง3ด้าน (CK-7)1.2x1.2x2.8 ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กนั่ง 3 ด้าน (CK-7)1.20 x 1.20 x 2.80 เมตร

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กหลังคาโพลี่(CK-6)1.32x1.8x3.0ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กที่นั่งตัว u หลังคาโพลี่ (CK-6) 1.32 x 1.80 x 3.00 เมตร

ราคา 19,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กหลังคาโพลี่(CK-5)1.32x1.8x3.0ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กที่นั่งรูปตัว L หลังคาโพลี่ (CK-5) 1.32 x 1.80 x 3.00 เมตร

ราคา 19,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มเหล็กหลังคาโพลี่(CK-4)1.32x1.8x3.0ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มศาลาเหล็กที่นั่ง 2 ด้าน หลังคาโพลี่ (CK-4) 1.32 x 1.80 x 3.00 เมตร

ราคา 19,000.00 บาท ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มชิงช้าจั่ว (CK-3)1.2x1.65x2.5ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มชิงช้าจั่ว (CK-3)1.2x1.65x2.5ม.

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มชิงช้าจั่ว (CK-2)1.2x1.65x2.5ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มชิงช้าจั่ว (CK-2)1.2x1.65x2.5ม.

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มชิงช้าจั่ว (CK-1)1.2x1.65x2.5ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มชิงช้าจั่ว (CK-1)1.2x1.65x2.5ม.

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มชิงช้าโพลี่ (CK-17)1.3x1.60x2.5ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มชิงช้าโพลี่ (CK-17)1.3x1.60x2.5ม.

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ซุ้มชิงช้าจั่ว (CK-18)1.3x1.60x2.5ม.

การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่

ซุ้มชิงช้าจั่ว (CK-18)1.3x1.60x2.5ม.

ติดต่อ ชาคริต อัครศิริวัรนันท์ โทร. 0817165485, 0817165485 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที