สวนไม้ชานเมือง
ใน สวนไม้ชานเมือง
แชร์บน facebook

Dasylirion wheeleri

สวนไม้ชานเมือง

ปลูกเลี้ยงในกระถางปูนพร้อมยก

ติดต่อ วิรัตน์ โทร. 0655580359, 0655580359 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Dasylirion longissima

สวนไม้ชานเมือง

ปลูกเลี้ยงในกระถางปูนพร้อมยก

ติดต่อ วิรัตน์ โทร. 0655580359, 0655580359 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Yucca rostrata

สวนไม้ชานเมือง

ปลูกเลี้ยงในกระถางทรงโมเดิร์นพร้อมยก

ติดต่อ วิรัตน์ โทร. 0655580359, 0655580359 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Yucca rigida

สวนไม้ชานเมือง

ปลูกเลี้ยงในกระถางทรงโมเดิร์นพร้อมยก

ติดต่อ วิรัตน์ โทร. 0655580359, 0655580359 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที