พีพี การ์เด้น

หมวด

ต้นชะอม

ในร้าน พีพี การ์เด้น
แชร์บน facebook

ชะอม

พีพี การ์เด้น

วิธีการปลูกชะอม 1. แบบยกร่อง 1.1 ยกร่องขนาดความกว้าง 1 เมตร ปลูกชะอมบนคันร่องๆ ละ 2 แถว ห่าง 50 ซม. เว้นช่องกลางระหว่างร่องไว้เดินตัดยอดชะอม 1.2 ยกร่องขนาดความกว้าง 50 ซ.ม. ปลูกชะอมบนคันร่องๆ ละ 1 ต้น เว้นช่องไว้เดินเก็บยอดชะอม 2. แบบขุดหลุม ขุดหลุมลึกประมาณ 20 ซ.ม. ปลูกเป็นแถวห่างกันประมาณ 50 ซ.ม. / ต้น หรือ 1 เมตร / ต้น 2.1 ขุดหลุมแบบ 2 ต้นคู่ เว้นช่องเดิน 2.2 ขุดหลุมแบบ 1 ต้น เว้นช่องเดิน * เลือกแปลงปลูกตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะปลูกแบบไหน ชะอมก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ การให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าลืม รองก้นหลุมด้วยขี้ไก่ผสมดินที่ขุดขึ้นมา ปลูกแล้วกดดินแน่นๆ รดน้ำให้ชุ่ม ถ้าดินค่อนข้างแห้ง ก็คลุมฟาง/หญ้าแห้งแล้วรดน้ำ เพื่อที่หญ้า/ฟางจะช่วยเก็บความชื้นให้ต้นชะอม 3. ปลูกชะอม 1 ไร่ ตัดยอดขายได้วันละเท่าไร - 1 - 3 เดือนแรก ตัดไม่ได้เลย - ช่วงฤดูร้อน - ฝน ตัดยอดได้ประมาณ 100 - 700 กำ (กำละ 2 ขีด) - ช่วงฤดูหนาว แตกยอดน้อย ผลผลิตลดลงประมาณ 1 ใน 5 แต่ราคาจะสูงขึ้นมากๆ ดังนั้น ถ้าหวังจะขายยอดชะอมให้คืนทุนตั้งแต่ปีแรกที่ปลูก ก็ไม่ควรเริ่มปลูกช่วงสิงหาคม - ตุลาคม เพราะชะอมของท่านจะพร้อมตัดยอดในฤดูหนาว ซึ่งแตกยอดน้อย เสี่ยงกับการไม่ได้ตัดเลย ... แม้ราคาจะสูงมากก็ตาม แต่ถ้าใจเย็นๆ ค่อยเป็นค่อยไป หวังขายให้คืนทุนในปีถัดไป การปลูกช่วงสิงหาคม - ตุลาคม จะทำให้ท่านไม่เหนื่อยในการตามให้น้ำ ไม่ห่วงว่าจะตายแล้ง ทั้งนี้ ขออย่าเป็นที่น้ำท่วมขัง ดูแลกำจัดวัชพืช ให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักดีๆ ก็เป็นอันชื่นใจนะคะ 4. การตัดยอดชะอมขาย - ชะอมเป็นผักที่ราคาขายไม่ขึ้นไม่ลงสูงนัก แต่เกษตรกรเลี้ยงตัวอยู่ได้ไม่เดือดร้อน - ขายส่งแบบเป็นกำๆ ละ 3 - 5 บาท - ขายส่งแบบเป็นกิโลกรัมๆ ละ 20 - 30 บาท - ถึงขายส่งแบบกิโล ก็ต้องมัดเป็นกำส่งให้ลูกค้า (กำละประมาณ 2 ขีด) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จะส่งเป็นกำ/เป็นกิโล ราคาก็ไม่ต่างกัน

ติดต่อ ธวัชชัย พิมพ์จันทร์ โทร. 037205302, 0890969830 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที