ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด บัว

ร้าน: สวนต่ายสารภี

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
เป็นบัวที่ได้รางวัลระดับโลกถึง 3 รางวัล เป็นผลงานของวิทยาเขตบางพระ ชลบุรี ปี 2010 ราคา 150 บาท เป็นขนาดกระถาง 7 นิ้ว ซื้อแต่หน่อ ราคาคุยกันได้

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
.เป็นบัวดอกดก ให้หน่อเยอะ แต่พักต้วหน้าหนาว ราคา 150 บาท เป็นกระถาง 9 นิ้ว ซื้อแต่หน่อ ราคาคุยกันได้...

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
ดอกเล็กสีแดงเข็ม เป็นบัวขนาดเล็ก พักตัวหน้าหนาว

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
..เป็นบัวดอกดกมาก สีม่วงเข้ม ก้านใบกว้าง ควรเลี้ยงในกระถางใหญ่ ให้หน่อน้อย ..

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
......ดอกหอมมาก ไม่พักตัวหน้าหนาว ดอกดกมาก เป็นบัวใบกว้าง ควรเลี้ยงในกระถางใหญ่ ให้หน่อน้อยมาก

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
มีกลิ่นห้อมหอม.....ออกดอกดกตลอดปีไม่พักตัวฤดูหนาว!! ซื้อหน่อ ราคาคุยกันได้

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
.เป็นบัวดอกดก สีหวาน ให้หน่อเยอะ ไม่พักตัวหน้าหนาว ราคา 150 บาท เป็นกระถางเล็ก ขนาด 9 นิ้ว ต้องการแต่หน่อ ราคาคุยกันได้............

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
.ดอกสวยมาก สีหวาน ดอกดก แต่พักตัวหน้าหนาว ให้หน่อดี ราคา 200 บาท เป็นกระถาง 12 นิ้ว ราคา 150 บาท เป็นกระถาง 9 นิ้ว ซื้อแต่หน่อ ราคาคุยกันได้......

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
..เป็นบัวดอกดกมาก ให้หน่อเยอะ แต่พักตัวหน้าหนาว ราคา 150 เป็นกระถาง 9 นิ้ว ซื้อแต่หน่อ ราคาคุยกันได้..

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
ออกดอกดกตลอดปี......ไม่พักตัวฤดูหนาว!!! ราคา 250 บาท เป็นกระถาง 12 นิ้ว เนื่องจากบัวยิปซี เป็นบัวที่ให้หน่อน้อย ขายหน่อ ก็ 250 บาท

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

สวนต่ายสารภี | เชียงใหม่
ออกดอกดกตลอดปี.....ไม่พักตัวฤดูหนาววว!!! เป็นบัวที่ไ้ด้รับรางวัลระดับโลก ปี 2004 ราคา 150 บาท เป็นกระถาง 9 นิ้ว ซื้อหน่อ ราคาคุยกันได้

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ