สวนต่ายสารภี

หมวด

วานิลลา

ใน สวนต่ายสารภี
แชร์บน facebook

วนิลา

สวนต่ายสารภี

กระถ่างแขวน 6 นิ้ว!!! ใช้ฝักสกัดกลิ่นวนิลา

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

วนิลาด่าง

สวนต่ายสารภี

........กระถางแขวน 6 นิ้ว ใบสวยมาก ตัดเป็นเมตร ส่งทางไปรษณีย์ด้วย เมตรละ 100 บาท

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ สินใจ วรรณกี้ โทร. 0816033997, 0816033997 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที