สวนเห็ดนำรวย
ใน สวนเห็ดนำรวย
แชร์บน facebook

สำลี เพื่อการเพาะเห็ด

สวนเห็ดนำรวย

ใส่กระสอบปุ๋ยน้ำหนัก 10 กโลกรัมเต็ม ใช้อุดที่คอขวดของการเพาะเห็ด

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ นำรวยเกษตรไทย โทร. 0864550688, 0864550688 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที