นพคุณว่านไทย

หมวด

กวัก

ในร้าน นพคุณว่านไทย
แชร์บน facebook

เขียวพันปี

นพคุณว่านไทย

ว่านเขียวพันปี เป็นหนึ่งในชุดตระกูลกวัก เชื่อว่า สามารถดลใจให้คนเข้าร้านที่มีว่านนี้อยู่หน้าร้านได้ เช่นเดียวกับ นางกวัก

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ นพคุณ คุมา โทร. 0819500436, 0819500436 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เขียวหมื่นปี

นพคุณว่านไทย

ว่านเขียวหมื่นปี เป็นว่านในตระกูลกวัก เชื่อว่า ปลูกแล้วเรียกลูกค้าเข้าร้าน เช่นเดียวกับ นางกวัก

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ นพคุณ คุมา โทร. 0819500436, 0819500436 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กวักทางลาย

นพคุณว่านไทย

ว่านกวักทางลาย เป็นว่านที่อยู่ในชุดกวัก เชื่อกันว่า ปลูกไว้หน้าร้าน สามารถเรียกคนเข้าร้านเช่นเดียวกับ นางกวัก

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ นพคุณ คุมา โทร. 0819500436, 0819500436 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที