สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด
ในร้าน สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด
แชร์บน facebook

ขึ้นช่าย

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•ผักคื่นฉ่าย ศรีนวลจันทร์ •เก็บเกี่ยวได้ไว ใบสีเขียวอ่อน กลิ่นหอมน่าทาน เป็นที่ต้องการของตลาด •Light green leave in round shape with snow white petiole.heat tolerance can be harvest 50 days after sowing

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ผักบุ้ง

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•ผักบุ้ง อีสานเขียว •ปลูกได้ตลอดปี มีลำต้นที่แข็งแรง ไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม ใบเรียวเขียวงาม ตรงตามตลาด รสชาติกรอบดี อายุ 20-25 วัน •Water Convolvulus •Can growth all year round and easy to growth, uniform and high productive.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ถั่วฝักยาวเมล็ดดำ

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•ถั่วฝักยาว หยาดทิพย์ 77 •เป็นถั่วฝักยาวเมล็ดดำที่ติดฝักดกมาก ผิวเรียบเขียวสด ให้ผลผลิ่ตสูง ความยาวฝัก 65-70 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 50-55 วัน หลังหยอดเมล็ด •“ฝ่อช้า ติดดก ฝักใหญ่ ให้ผลผลิตสูง” •Yard Long Bean 77 •Vigorous variety with black seed.attractive green pod, high yield, pod length is about 65-70 cm.Muturity is 50-55 days

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ถั่วฝักยาว(ม่วง)

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•ถั่วฝักยาว วังม่วง 88 •มีลำต้นแข็งแรง ใบมีสีเขียว มีดอกใหญ่สีม่วง ฝักสีม่วงแดง ฝ่อช้า ปลายฝักมน ฝักยาว 55-60 ซม. ให้ผลผลิตต่อไร่ 3.5-4 ตัน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อายุเก็บเกี่ยว 55 วัน หลังหยอดเมล็ด”ผิวเรียบม่วงแดง แข็งแรงโตไว มีปลายฝักมน ทนการขนส่ง” •Yard Long Bean 88 •Special selected purple pods size 60-65 cm.firm but tender flesh, vigorous.high yield, Maturity 50-55 day after sowing

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ถั่วฝักยาว(เมล็ดลาย)

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•ถั่วฝักยาว ลำปาง 44 •เหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูกในแถบเอเซีย ติดัฝักดกมาก ฝักสีเขียวค่อนข้างเล็กแต่เรียวยาวมาก เนื้อฝักแน่น ไม่พองง่าย สามารถเก็บผลผลิตได้นาน ทนค่อการขนส่ง ฝักยาว 65-70 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 47-50 วัน”ติดดก ฝักเขียว เก็บเกี่ยวนาน ทนการขนส่ง” •Yard Long Bean 44 •Vigorous with green pod, high yield, pod length is about 70 cm.Maturity is 50 days after sowing.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ถั่วฝักยาว(เมล็ดขาว)

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•ถั่วฝักยาว ลำยาว 33 •การเจริญเติบโตดีมาก ทนร้อนและทนโรคได้ดีมาก ฝักมีสีเขียว เนื้อย่นเล็กน้อย เนื้อฝักแน่น และฝ่อช้า ฝักมีขนาดใหญ่ ติดฝักดก ให้ผลผลิตสูง รสชาติหวานกรอบอร่อย ขนาดฝักยาว 60-65 ซม.อายุเก็บเกี่ยว 47-50 วัน หลังหยอดเมล็ด •“ติดดก ฝักใหญ่ ให้ผลผลิตสูง” •Yard Long Bean 33 •White seeded variety with thick, light green pods that are 60-65 cm.long, very prolific, can be growth all year round.Maturity in 47-50 days after sowing

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

น้ำเต้า

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•น้ำเต้า สามดาว •ปลูกง่าย โตไว ปลูกได้ทั้งปี ผลสีเขียวสด รสชาติอ่อนนุ่ม •Bottle Gord •This vigorous varity with heat tolerance.cylindrical shaped and easy to growth

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แฟง

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แฟง ไกรทอง 7 •เป็นแฟงพันธุ์ลูกผสมที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและตลาดในแถบเอเชียโดยเฉพาะ ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตสูง ผลสีเขียวอ่อน น้ำหนัก 1.5-2 กก. ติดผลดก เก็บผลผลิตได้นาน อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน”ทนโรค ดกดี สีเขียว เก็บเกี่ยวไว ให้ผลผลิตสูง” •F1 Wax Gourd 7 •High growth potential and weel asapte to plant in normal soil.Beautiful green fruit and excelent fruit set.Maturity is 65 days

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แฟง

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แฟง พลาญชัย 9 •เจิรญเติบโตได้ดีในสภาพดินทั่วๆไป ปลูกได้ทั้งปี ให้ผลผลิตสูง ผลตรงทรงกระบอก สีเขียวอ่อนสวย น้ำหนักผล 1.5 กก. ไส้เล็ก เนื้อหนา ทนต่อการขนส่ง อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน”ปลูกง่าย โตไวว ให้ผลผลิตดี มีผลสีเขียว เก็บเกี่ยวได้นาน” •F1 Wax Gourd 9 •High yielding and excellent fruit setting variety.Easy to grow and green fruits.Maturity is 65 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงร้าน

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงร้าน ดีสตาร์ 599 •เป็นแตงร้านสายพันธุ์ใหม่ที่มีสีเขียวเข้มทุกฤดู ทนโรค ทนร้อน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี ผลตรงทรงกระบอก ไหล่ตั้งเนื้อหนา ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ติดผลดกและเร็วกว่าพันธุ์ทั่วไป 5-7 วัน ขนาดผล 19-20 ซม.อายุการเก็บเกี่ยว •F1 Cucumber 599 •High yielding and uniform cylindrical shape fruit.size 4.5*20 cm.Dark green skin, thick flesh, harvest in 35 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

แตงร้าน

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงร้านเขียวพระอินทร์ 520 •มีผลสีเขียวเข้ม โตเร็ว แข็งแรง ติดผลดกสม่ำเสมอและให้ผลผลิตสูงผลตรงทรงกระบอก ขนาดผล 4.5*20 ซม. เนื้อหนา ไส้เล็ก ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถเก็บรักษาผลได้นาน ทนทานต่อการขนส่ง อายุเก็บเกี่ยว 37 วัน หลังหยอดเมล็ด •“ปลูกได้ทั้งปี สีเขียวตลอดกาล ทนทานโรค ติดดก เนื้อหนา ขายได้ราคาสูง” •F1 Cucumber 520 •Large size cucumber seed cavity is small.high ield, fruit size 4.5*20 cm. and 300-320 g. fruit weight.dark green skin and uniform.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงร้าน

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงร้าน พลาซ่า 550 •ต้นแข็งแรง มีผลสีเขียวเข้ม ติดผลดกมาก ให้ผลผลิตสูง ทรงผลตรงสวย ขนาดผล 4.5*19 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 36 วัน ปลูกได้ตลอดปี •“ปลูกได้ตลอดปี มีผลสีเขียว เก็บเกี่ยวได้ไว ให้ผลผลิตสูง” •F1 Cucumber Plaza 550 •Developed for good tolerance to downy mildew and very uniform plants.Dark green fruit with size 4.5*19 cm.Maturity is 36 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงกวา

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงกวาขวัญฟ้า 453 •เป็นพันธุ์แตงกวาที่ทนร้อน โตเร็ว ติดผลสม่ำเสมอ ผลสีเขียวเข้ม เก็บได้นานผลไม่เหลือง ขนาดผล 4*12 ซม. •“ทนร้อน ทนโรค ติดดก เก็บเกี่ยวไว ให้ผลผลิตสูง” •F1 Cucumber 453 •High yield and prolific fruit setting dark green color with fruit size 4*12 cm.Maturity 33-35 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงกวา

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงกวาลูกผสม แจ่มฟ้า 410 การเจริญเติบโตดี ขึ้นค้างเก่ง ผลสีเขียวสด เนื้อหนา ผลผลิตสูง ขนาดผล 9-10 ซม. รสชาติกรอบอร่อย อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน หลังหยอดเมล็ด “ติดดก ทนโรค ผิวเขียวนวล ยาว 9-10 ซม” F1 Cucumber Jampha 410 The plant are vigorous and well branched with female flower.can be growth all year .fine skin with fresh green color.small seed cavity.fruit size is 9-10 cm.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะระ

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•มะระ ไฟเตอร์ 111 •มีลำต้นใหญ่แข็งแรง แตกแขนงและทนโรคดีมาก ผลสีเขียวเป็นมัน เนื้อหนา ผิวไม่แตก ให้ผลผลิตสูง ทนต่อการขนส่ง อายุเก็บเกี่ยว 45-50 วัน”ผลใหญ่ ปลายมน ทนการขนส่ง ให้ผลผลิตสูง” •F1 Bitter Gourd 111 •Very vigorous and heat tolerance.high yielding and can be planted all the year round.fruits are cylindrical with size 7*30 cm.Maturity is 50 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล่อน

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•เมล่อน เรดซัน 757 •เจริญเติบโตดีในอากาศร้อน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวกว่าพันธุ์ทั่วไป(60-65 วัน)ผลกลมรี ผิวเรียบสีขาวครีม แต่อาจมีตาข่ายขึ้นบ้างพอสมควร น้ำหนัก 1.5-2 กก. เนื้อสีส้มแน่นกรอบ มีกลิ่นหอมน่าทาน รสหวานอร่อย (14-16 บริ๊กซ์) เก็บผลไว้ได้นาน ทนต่อการขนส่ง •“ขั้วเหนียว เก็บเกี่ยวไว เนื้อในส้มหวาน รสชาติอร่อย” •F1 Melon Red sun 757 •Early maturity.excellent fruit set oblong fruit has smooth skin.orange flesh with tender and aromatic, weight 1.5-2 kg.Maturity 60-65 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล่อนแคนตาลูป

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•เมล่อน นีโอ 785 •มีการเจริญเติบโตด้านลำต้นและแขนงดีมาก ผลค่อนข้างใหญ่(2-3 กก)ติดผลง่าย ให้ผลผลิตสูง ผลกลมสูงมีตาข่ายปกคลุมบางๆทั่วผล เนื้อในสีส้มรสหวานอร่อย(13-15บริ๊กซ์)อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน •“ต้นใหญ่ น้ำหนักดี เนื้อในสีส้ม เป็นที่นิยมของตลาด” •F1 Melon Neo 785 •Beautiful round –shaped fruit with deep orange color flesh.vigorous and easy to growth.weight 2.2-3 kg. Maturity 75-80 days

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล่อน

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•เมล่อน คริสตัล 705 •การเจริญเติบโตดี ทนทานต่อโรคเหี่ยวเนื้อหนามีกลิ่นหอม ผลมีตาข่ายสวยงามผลกลมเนื้อนุ่มหนาหวานหอม เนื้อสีเขียวอ่อน ผลขนาด 2-2.5 กก. อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน หลังเพาะกล้า •“ต้นใหญ่ น้ำหนักดี เนื้อสีเขียวนวล ชวนให้น่าทาน รสหวานประทับใจ” •F1 Melon Crytal 705 •High yield, beautiful netted fruit, thick green flesh, round fruit weight 2-2.5 kg, firm and creamy green flesh, aromatic taste and good keeping ability.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงโม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงโม รจนา 789 •ลำต้นใหญ่ ทนร้อน ทนโรค ผลกลมสูง ผิวสีเขียวเข้มมีลายดำสลับ เนื้อแดงจัด หวานกรอบ ทนการขนส่ง ให้ผลผลิตสูง •“ทรงผลกลมรี เนื้อสีแดงสด รสหวานอร่อย” •F1 WM 789 •Vigorous growth and tolerance to fusarium wilt race.strong rind for good transporation.bright red crisp flesh.4-6 kg. and maturity is 65 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงโม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงโม โกลเด้นอาย 477 •ผลทรงรียาว เปลือกสีเหลืองทองทั่วผล เนื้อสีแดงจัด รสหวานกรอบ, น้ำหนักผล 4-5 กก.ติดผลดก ทนการขนส่ง อายุเก็บเกี่ยว 70 วัน •“ผิวสีทองล้วน ชวนให้น่าทาน เป็นที่ต้องการของตลาด” •F1 WM 477 •Fruit shape oblong with red flesh, golden yellow ring fruit weight 4-5 kg.and maturity 70 days after sowing.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงโม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงโม ศรีไพร 733 •ผลกลมสูง เปลือกสีเขียวมีลายสีเขียวเข้มสลับ เนื้อสีเหลืองสดคุณภาพดีมาก รสหวาน อร่อย ขนาดผล 5-6 กก. ทนการขนส่ง ให้ผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยว 70-75 วัน •F1 WM 733 •The fruits are perfectly globe in shape, green with dark green stripes, the flesh is yellow, sweet and tender, 5-6 kg.Maturity is 70-75 days

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงโม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงโม มายเวย์ 799 •ผลทรงหมอนสั้นมีลายสีเขียวเข้มสลับทั่วผล เปลือกเหนียว ทนการขนส่ง เนื้อสีแดงสด รสหวานกรอบ ให้ผลผลิตสูง •F1 WM 799 •A hybrid crimson sweet mater melon short oblong shape fruit weight 4-5 kg.deep red flesh, excellent fruit set.high productive, Maturity 55-60 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงโม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงโม เยลโล่สตาร์ 750 •มีลักษณะผลกลมรี ผิวสีเขียวถึงเขียวเข้ม มีลายสลับทั่วทั้งผล ติดผลดกให้ผลผลิตต่อไร่สูง เนื้อในแน่นกรอบสีเหลืองอมส้ม น่ารับประทาน รสหวาน 13-14 บริกซ์ ขนาดผล 3-4 กก.เก็บได้นาน ทนต่อการขนส่ง อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน •“ทรงผลกลมรี เนื้อสีเหลืองส้ม เป็นที่นิยมของตลาด” •F1 WM 750 •Oblong shape with vigorous growth.dark green skin with dark stripes.yellow flesh, high brix content.strong and easy to growth.excellent fruit setting.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงโม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงโม บิ๊กซัน 757 •เป็นแตงโมผิวเขียวเข้มมีลายสีดำสลับชัดเจน ผลค่อนข้างใหญ่ 5-7 กก. เนื้อแดงจัด หวานกรอบ ทนการขนส่ง ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 75 วัน •“ต้นใหญ่แข็งแรง เนื้อแดงจัด รสชาติดี สีดำลายสวย ขนาด 5-7 กก. •F1 WM 757 •Oblong shape with vigorous growth firm and crisp flesh.5-7 kg. in weight.Maturiy is 75 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงโม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงโม โกมินทร์ 795 •ผลทรงกลมสูง ผิวมีลายสีเขียวเข้มและมีลายดำสลับทั่วผล เปลือกเหนียว ทนการขนส่ง เนื้อสีแดงจัด รสหวานอร่อย อายุ 60-65 วัน •“เนื้อแน่นกรอบหวาน ต้านทานโรคดี สีเนื้อแดงจัด” •F1 WM 795 •High globe shape 4-6 kg. in weight.dark green rind with black stripes, red flesh, sweet and crisp.Maturity 60-65 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงโม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงโม จาไมก้า 753 •ลำต้นแข็งแรง ปลูกง่าย โตเร็ว ผลทรงหมอน มีลายเข้มสีดำ เนื้อแดงจัดหวานกรอบ ติดผลดกมาก ขนาดผล 3-5 กก.อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน เก็บไว้ได้นาน ทนต่อการขนส่ง •“ทรงผลยาวรี เนื้อสีแดงจัด รสชาติหวานกรอบ” •F1 WM 753 •Good tolerance go disease and dark green with stripes.have a deep red flesh, sweetness and crispy.prolific and maturity 65 days

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แตงโม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•แตงโม ไทเกอร์ 700 •ทรงหมอนสั้นเปลือกสีเขียวมีลายสีเขียวเข้มสลับทั่วผล เนื้อแดงจัด หวานกรอบ ให้ผลผลิตสูงและทนการขนส่ง •F1 WM 700 •Short oblong shape fruit weight 3-4 kg.deep red flesh, Excellent shipping ability.prolific fruit set.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

บวบงูเขียว

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•บวบงู กรีนไดมอนด์ 690 •ปลูกง่ายโตไว ให้ผลผลิตสูง ติดผลดกมาก ขนาดผล 17-20 ซม. ผิวเรียบมันสีเขียวสลับขาวทั่วผล อายุการเก็บเกี่ยว 37 วัน •SG 690 •Easy to growth and high productive.uniform with dark green skin.Maturity is 37 days.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

บวบเหลี่ยม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•บวบเหลี่ยม สารภี 640 •การเจริญเติบโตดีมาก ทนร้อน ทนโรค พุ่มใหญ่ โตไว ติดผลดกมาก สีผลเขียวอ่อน ร่องเหลี่ยมลึกชัดเจน ขนาดผล 4*45 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 45วัน”โตเร็ว แข็งแรง แขนงดี ติดดก ทนโรค ผลเขียว เก็บเกี่ยวได้นาน ทนต่อการขนส่ง” •F1 SG 640 •Vigorous and leaves disease tolerant.light green fruit color.Early and long harvesting period.

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

บวบเหลี่ยม

สยาม สตาร์ชีดส์ จำกัด

•บวบเหลี่ยม สันทราย 680 •มีลำต้นแข็งแรง แตกแขนงดีมาก ผลสีเขียวเข้มดำ มีร่องเหลี่ยมลึก ผลตรงทรงสวย ให้ผลผลิตสูง ขนาดผล 4*45 ซม.อายุเก็บเกี่ยว 40-45 วัน •“ทนร้อน ทนโรค ติดดก ผลเขียว เก็บเกี่ยวไว ให้ผลผลิตสูง” •F1 SG 680 •Vigorous and leaf disease tolerant in dark green skin hybrid.Big shoulder with fruit length 45-50 c, .

ติดต่อ เดชณรงค์ชัย พรมลี โทร. 053848013, 0815301495 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที