กรีน มิราเคิล
ในร้าน กรีน มิราเคิล
แชร์บน facebook

ดกดีจัง

กรีน มิราเคิล

ดกดีจัง ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำ (สูตรเพิ่มผลผลิต) คุณสมบัติ เป็นสารอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำที่สกัดจากหมักปลา เปลือกกุ้ง และกากปู โดยผ่านการสกัดด้วยเอ็นไซม์จากแบคทีเรียบาซิลลัส แลคโตบาซิลัส และยีสต์ นอกจากนั้นยังมีสารฮิวมิคแอซิด จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน เช่นไรโซเบียม และ อะโซโตแบคเตอร์ มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่นไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซี่ยม แมกนีเซี่ยม แคลเซียม สังกะสี ทองแดง กำมะถัน เหล็กและโบรอน และมีส่วนประกอบของฮอร์โมนส์ที่อยู่ในรูปคีเลท ได้แก่โปรตีนและกรดอะมิโนต่างๆ และผสมไคโตซานจากเปลือกปูและเปลือกกุ้ง ประโยชน์ พืชดูดไปใช้ได้ทันที ช่วยกระตุ้นและเร่งการรัดขยายราก ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกและติดผลดก มีน้ำหนักดี รสชาดหวาน ช่วยให้ต้นไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต อัตราการใช้ พืช อัตราการใช้ ผักกินใบ ฉีดพ่นอัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน พริก มะเขือ มะเขือเทศ แตง มันฝรั่ง ฉีดพ่นอัตรา 30-50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร หลังปลูก 10 วัน และฉีดพ่นทุก 10 วันในช่วงก่อนติดผล และฉีดพ่นหลังติดผลทุก 7 วัน ไม้ดอกไม้ประดับ ฉีดพ่นอัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 10-15 วัน มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง องุ่น ฉีดพ่น อัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน ตั้งแต่ก่อนออกดอกเพื่อสะสมอาหาร และหยุดฉีดในพ่นในช่วงเริ่มผลิดอก และมาฉีดอีกเมื่อติดลูกแล้วทุก 10-15 วัน ทุเรียน เงาะ ลำไย ฉีดพ่น อัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน ตั้งแต่ก่อนออกดอกเพื่อสะสมอาหาร และหยุดฉีดในพ่นในช่วงเริ่มผลิดอก และมาฉีดอีกเมื่อติดลูกแล้วทุก 10-15 วัน ส้ม มะนาว ส้มโอ มะปราง ฉีดพ่น อัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 10 วัน ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฉีดพ่นอัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 10-15 วัน (ก่อนหรือหลังหว่านปุ๋ย 10-15 วัน) ยาสูบ ฝ้าย ฉีดพ่นอัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน

ติดต่อ สิฎพัฒณ์ โทร. 0859583232, 0897991297 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โตดีน่า

กรีน มิราเคิล

โตดีน่า ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำ (สูตรเร่งต้น ใบ) คุณสมบัติ เป็นสารอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำที่สกัดจากหมักปลา เปลือกกุ้ง และกากปู โดยผ่านการสกัดด้วยเอ็นไซม์จากแบคทีเรียบาซิลลัส แลคโตบาซิลัส และยีสต์ นอกจากนั้นยังมีสารฮิวมิคแอซิด จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน เช่นไรโซเบียม และ อะโซโตแบคเตอร์ มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่นไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซี่ยม แมกนีเซี่ยม แคลเซียม สังกะสี ทองแดง กำมะถัน เหล็กและโบรอน และมีส่วนประกอบของฮอร์โมนส์ที่อยู่ในรูปคีเลท ได้แก่โปรตีนและกรดอะมิโนต่างๆ และผสมไคโตซานจากเปลือกปูและเปลือกกุ้ง ประโยชน์ พืชดูดไปใช้ได้ทันที ช่วยกระตุ้นและเร่งการรัดขยายราก ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มความสมบูรณ์ของราก ลำต้น ใบ และเร่งสร้างผิวเปลือกผลในขณะผลเล็กๆ ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต อัตราการใช้ พืช อัตราการใช้ ผักกินใบ กินยอด ฉีดพ่นอัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน พริก มะเขือ มะเขือเทศ แตง มันฝรั่ง ฉีดพ่นอัตรา 30-50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร หลังปลูก 10 วัน และฉีดพ่นทุก 10 วันในช่วงก่อนติดผล และฉีดพ่นหลังติดผลทุก 7 วัน ไม้ดอกไม้ประดับ ฉีดพ่นอัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 10-15 วัน มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง องุ่น ฉีดพ่น อัตรา 30-50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน ตั้งแต่ก่อนออกดอกเพื่อสะสมอาหาร และหยุดฉีดในพ่นในช่วงเริ่มผลิดอก และมาฉีดอีกเมื่อติดลูกแล้วทุก 10-15 วัน ทุเรียน เงาะ ลำไย ฉีดพ่น อัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน ตั้งแต่ก่อนออกดอกเพื่อสะสมอาหาร และหยุดฉีดในพ่นในช่วงเริ่มผลิดอก และมาฉีดอีกเมื่อติดลูกแล้วทุก 10-15 วัน ส้ม มะนาว ส้มโอ มะปราง ฉีดพ่น อัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 10 วัน ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฉีดพ่นอัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 10-15 วัน (ก่อนหรือหลังหว่านปุ๋ย 10-15 วัน) ยาสูบ ฝ้าย ฉีดพ่นอัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน คำเตือน ควรเขย่าขวดก่อนใช้

ติดต่อ สิฎพัฒณ์ โทร. 0859583232, 0897991297 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

บีโต้

กรีน มิราเคิล

ฮอร์โมนเร่งการลงหัว เพิ่มแป้ง ประกอบด้วยสาหร่าย ไคโตซาน ฮอร์โมน วิตามิน และอะมิโน เป็นฮอร์โมนที่ได้จากสารอินทรีย์ ร่วมกับสารสังเคราะห์ ได้วิจัยพัฒนามาเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์ต่อพืช ซึ่งสามารถแทรกซึมเข้าสู่พืชได้ทั้งใบ ลำต้น และรากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มแป้ง เร่งการลงหัว เร่งหวาน อัตราและวิธีการใช้ : อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ติดต่อ สิฎพัฒณ์ โทร. 0859583232, 0897991297 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
4

บีไรซ์

กรีน มิราเคิล

เป็นฮอร์โมนสำหรับนาข้าว ซึ่งประกอบด้วยไคโตซาน สหร่าย อะมิโน วิตามินบี และฮอร์โมนพืชช่วยเร่งบำรุงการแตกกอ บำรุงต้นและใบ แก้ข้าวงัน แพ้ยากำจัดวัชพืช เหมาะสำหรับฟื้นต้นหรือบำรุงต้นโทรมหลังจากเก็บผลผลิต

ติดต่อ สิฎพัฒณ์ โทร. 0859583232, 0897991297 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที