กรีน มิราเคิล

หมวด

ยาสัตว์

ในร้าน กรีน มิราเคิล
แชร์บน facebook

อีเอ็มเทอร์โบ

กรีน มิราเคิล

ประกอบด้วย : - เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerivisiae ย่อยสลายสารอินทรีย์ น้ำตาล - Bacillus subtilis ช่วยย่อยแป้ง โปรตีน ไขมัน - Bacillus licheniformes ช่วยย่อยไขมัน ฟอสเฟต - Bacillus megaterium ฟอสเฟต - Lactobacillus paracasei ช่วยย่อยโปรตีน ผลิตกรดอินทรีย์ สารยับยั้งเชื้อโรค - Streptococcus lactis ช่วยย่อยอินทรียวัตถุ ย่อยขี้เลน ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้จากการวิจัยแล้วว่ามีผลต่อการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพในดิน ในน้ำ อาหารสัตว์ และระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และสัตว์ และช่วยลดเชื้อโรค กำจัดกลิ่น แก๊ส ของเสีย ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 5 กลุ่มคือจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ จุลินทรีย์พวกสังเคราะห์แสง จุลินทรีย์ที่ใช้ในขบวนการหมัก จุลินทรีย์พวกตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์พวกสร้างกรดแลคติกป้องกันเชื้อโรค วิธีการขยายเชื้อ อีเอ็ม (EM) 1 ลิตร : กากน้ำตาล 5-10 ลิตร : น้ำสะอาด 200 ลิตร หมักไว้ในภาชนะที่สะอาด มีผาปิดมิชิด เป็นเวลา 2-3 วัน อัตราการใช้ - พืช ใช้อัตรา 200 ซีซี/ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรดพืชผักสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง - หมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำ วัสดุอินทรีย์ (ปลา ผัก ผลไม้) 10 กก. + กากน้ำตาล 10 กก. + อีเอ็ม 1 ลิตร + น้ำสะอาด 10 ลิตร - ปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยคอก เศษพืช เศษหญ้า) ใช้อีเอ็ม 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร รดหรือฉีดพ่นกองปุ๋ยให้ทั่ว และใส่อีเอ็มทุกครั้งที่มีการกลับกองปุ๋ย - คลุกอาหารให้สัตว์กิน 2 ซีซี/อาหาร 1 กก. หรือผสมน้ำในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 5 ลิตร ให้สัตว์กิน ทุกๆ วัน - กำจัดของเสีย กลิ่น แก๊สพิษในบ่อ (ปลา กุ้ง กบ ตะพาบน้ำ จระเข้) ใน 50 ลิตร / ไร่ ทุก ๆ 15 วัน - กำจัดของเสีย กลิ่น แก๊สพิษในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้อีเอ็ม 1ลิตร/น้ำ /200 ลิตร ทำความสะอาดล้างคอกทุกวัน - กำจัดกลิ่นห้องน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ใส่อีเอ็ม 1-2 ช้อน ลงในชักโครกและน้ำทิ้งทุกๆ 5-7 วัน - กำจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อโรค ย่อยไขมัน กำจัดของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย ใส่อีเอ็ม 1 ลิตร/พื้นที่บ่อ 10 ลูกบาศก์เมตร การรักษา อีเอ็ม (EM) เก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ โดยปิดฝาให้สนิทอย่าให้อากาศเข้าได้ ถ้าเปิดใช้แล้วต้องรีบปิดทันที เก็บรักษาไว้ได้ประมาณ 1-2 เดือน แต่จะให้ดีควรทำแค่พอใช้ในแต่ละครั้ง

ติดต่อ สิฎพัฒณ์ โทร. 0859583232, 0897991297 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที