สมบูรณ์จัดหาพันธ์ไม้

หมวด

ยางนา

ในร้าน สมบูรณ์จัดหาพันธ์ไม้
แชร์บน facebook

ต้นยางพลวง,ยางกุง,ตองตึง

สมบูรณ์จัดหาพันธ์ไม้

ขายกล้าต้นยางพลวง, ยางกุง, ตองตึงกล้าสูงราว15-20ซม.ต้นละ50บาท

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ สมบูรณ์ มหานาม โทร. 0890426895, 0890426895 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นกล้ายางพลวง

สมบูรณ์จัดหาพันธ์ไม้

ขายกล้าต้นยางพลวง, ยางกุง, ตองตึงต้นกล้าขนาด10ซม.

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ สมบูรณ์ มหานาม โทร. 0890426895, 0890426895 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กล้ายางแดง

สมบูรณ์จัดหาพันธ์ไม้

ขายกล้าต้นยางแดง

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ สมบูรณ์ มหานาม โทร. 0890426895, 0890426895 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ต้นเคี่ยมคะนอง

สมบูรณ์จัดหาพันธ์ไม้

ขายกล้าต้นเคี่ยมคะนองไม่ใช่เคี่ยมใต้กล้าสูง40ซม.

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ สมบูรณ์ มหานาม โทร. 0890426895, 0890426895 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที