ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด จำปี

ร้าน: วรากรสมุนไพร

วรากรสมุนไพร | นครราชสีมา
ขายต้นจำปีสิรินธร สูง 1.5 - 1.8เมตร ช่องทางการติดต่อร้านวรากรสมุนไพรทางไลน์สะดวกที่สุดค่ะ ไอดีไลน์ herbsddd QR code https://line.me/ti/p/T-oZ81KZrM โทร 0629246459, 0616498997 ต้องการมาดูสินค้าโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะ จำปีสิรินธร เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์จำปา โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระนามาภิไธย เป็นชื่อพืชชนิดใหม่ว่า Magnolia sirindhorniae Noot.& Chalermglin โดยมีชื่อภาษาไทยว่า จำปีสิรินธร ข้อมูลพฤกษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป จำปีสิรินธร เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร บางต้นสูงถึง 40 เมตร ขนาดลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นวัดที่ระดับอก (1.30 เมตร) ประมาณ 30-100 เซนติเมตร เปลือกสีเทา มีรูอากาศขนาดใหญ่เห็นเป็นรอยสีน้ำตาล ใบ แข็งกระด้าง รูปรีหรือยาวรี ปลายใบมน เมื่อแห้งจะโค้งกริบ ใบกว้าง 6-11 เซนติเมตร ยาว 14-30 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนปกคลุมมากทั้งสองด้าน และมีน้อยลงเมื่อใบแก่ ดอก มีสีขาวนวล กลีบดอกมี 12-15 กลีบ ยาว 4.5-5 เซนติเมตร เมื่อเริ่มแย้ม กลีบดอกด้านนอกมีสีเขียวอ่อนและมีกลิ่นหอม บานอยู่ได้ประมาณ 2 วัน เมื่อใกล้โรยกลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล ดอกบานช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ผล เป็นช่อยาว 4-6 เซนติเมตร มีผลย่อย 15-25 ผล แต่ละผลมี 1-6 เมตร ผลแก่ประมาณเดือนตุลาคม นิเวศวิทยา พบขึ้นในป่าดิบที่มีลักษณะเป็นพรุน้ำจืดที่ป่าซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพียงแห่งเดียว ประวัติความเป็นมา "จำปีสิรินธร" เป็นหนึ่งใน 17 ชนิดของไม้ในวงศ์จำปา (MAGNOLIACEAE) ที่พบในประเทศไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้การสนับสนุน ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น นักวิชาการระดับ 10 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ โดยมอบทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในวงศ์ไม้จำปา ที่มี 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปี พ.ศ.2544 มีการสำรวจแหล่งกำเนิดของทุกชนิด ทุกแหล่งทั่วประเทศไทย มีการสำรวจการกระจายพันธุ์ การนับจำนวนต้นที่มีอยู่ในสภาพธรรมชาติ มีการศึกษาสภาพของความใกล้จะสูญพันธุ์ ปัญหาของการสืบพันธุ์ ปัญหาของโรคแมลง ปัจจัยควบคุมการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา จากการปฏิบัติงานในโครงการนี้ ได้เข้าสำรวจที่บริเวณป่าซับจำปา (หมายความมาจากน้ำซับที่มีต้นจำปาอยู่) จึงได้สำรวจต้นไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่า จำปา ปรากฏว่าเป็นจำปีชนิดใหม่ ซึ่งข้อแตกต่างในการแบ่งจำปีกับจำปาในทางพฤกษศาสตร์นั้นมีหลายประการ สำหรับลักษณะภายนอกที่เห็นชัดเจนคือ ถ้าออกดอกเป็นสีขาวให้เรียกจำปี ถ้าดอกเป็นสีเหลืองให้เรียกจำปา แต่เนื่องจากที่นี่เรียกจำปา เพราะว่าตอนดอกจำปีร่วงลงมาที่พื้นจะกลายเป็นสีเหลือง จึงเรียกเป็นจำปาเพราะไม่ค่อยได้เห็นดอกตอนติดอยู่บนต้น เนื่องจากต้นมีความสูงใหญ่ เท่ากับว่าได้พบพรรณไม้พื้นเมืองในวงศ์จำปาที่เป็นชนิดใหม่ของโลก (new species) ซึ่งทางโครงการฯ ได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ให้เป็นชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่นี้ว่า จำปีสิรินธร เมื่อเดือนสิงหาคม 2543 และได้รายงานในวารสารจำแนกพรรณไม้นานาชาติ BLUMEA ในปี พ.ศ.2543 ในชื่อของ Magnolia Sirindhorniae Noot.& Chalermglin โดยมีชื่อภาษาไทยว่า จำปีสิรินธร (ขอบคุณข้อมูลจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.rspg.org/ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง http://203.157.208.5/thaloung1/ ) ลักษณะพิเศษที่ทำให้ต่างจากจำปีชนิดอื่น ๆ คือแหล่งกำเนิด คือเป็นป่าพรุที่มีดินเป็นด่างต่างจากพรุทั่วไปที่ดินเป็นกรด ซึ่งเกิดจากการทับถมของเศษใบไม้ที่ย่อยสลายไม่หมดและทับถมกันไว้เป็นเวลานาน ทำให้พื้นดินมีลักษณะเป็นกรดมากกว่าด่าง แต่ป่าพรุบริเวณซับจำปาเป็นด่าง เพราะดินเกิดจากการย่อยสลายของหินปูนไหลมาปะปนในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งลักษณะเป็นท้องกระทะ ทำให้น้ำใต้ดินที่เกิดจากเขาหินปูนในบริเวณรอบ ๆ ไหลมารวมสะสมกันทำให้พื้นป่าแห่งนี้เกิดน้ำผุดและเป็นป่าพรุขึ้น จากลักษณะดังกล่าวนี้เองประกอบกับลักษณะภูมิอากาศในภูมิภาค ทำให้เกิดพันธุ์ไม้ในวงศ์จำปาที่แตกต่างจากจำปีชนิดอื่น สถานที่ค้นพบจำปีสิรินธร ได้แก่ บริเวณพื้นที่ป่าซับจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ประมาณ 89 ไร่ โดยพบจำปีสิรินธร จำนวนประมาณ 100 ต้น ในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าพรุน้ำจืดธรรมชาติ มีพรรณไม้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ใช้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนและมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี และสำนักงานป่าไม้จังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา จำปีสิรินธรในประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยเรา ได้ใช้พรรณพืชในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน และจำปีสิรินธรก็ได้ถูกนำไปใช้ในการนี้เช่นกัน

ราคา 2,000.00 บาท ติดต่อ ปุณณภา งานสำเร็จ โทร. 0616498997, 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร ไลน์


เมนูส่วนล่างของเว็บ