วรากรสมุนไพร

หมวด

จำปี

ในร้าน วรากรสมุนไพร
แชร์บน facebook

ต้นจำปี

วรากรสมุนไพร

ขายต้นจำปี แอดไลน์ herbsddd จำปี ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia longifolia Bl. ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นอายุประมาณ 10-15 ปี ใบยาว 20 เซนติเมตร หนา สีเขียวเข้ม ใบมนรี ปลายใบแหลม ริมใบเกลี้ยง ดอกจะออกตามโคนก้านใบที่อยู่บริเวณยอดของลำต้น ใบละดอก มีสีขาวจนถึงเหลืองอ่อน ดอกจะบานตอน 2-3 ทุ่ม จำปีจะเริ่มให้ดอกเมื่อต้นมีอายุ 1 ปี ถึงปีครึ่ง และช่วงที่ให้ดอกมากที่สุดตั้งแต่ 3-5 ปี โดยจะให้ดอกเฉลี่ย 50 ดอกต่อต้น การขยายพันธุ์ ควรใช้วิธีการตอนกิ่ง โดยเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนจากต้นที่ให้ผลผลิตสูง และควรตอนในฤดูฝนเพราะรากจะงอกง่าย การเตรียมดิน พรวนดินและพลิกดินขึ้นตากผสมปุ๋ยคอกและปูนขาวพึ่งไว้ 1 สัปดาห์ จากนั้นก็ขุดหลุมขนาด 1*1*1 เมตร ตากดินให้แห้งแล้วจึงผสมด้วยปุ๋ยคอกมูลสัตว์ 1 ปุ้งกี๋ ไว้กลบลงในหลุม รองก้นหลุมด้วยเศษกระดูกสัตว์ก่อนปลูก หากจะปลูกเพื่อเก็บดอกจำหน่าย ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 4 เมตร ระหว่างแถว 6 เมตร ถ้าเป็นพื้นราบ แต่หากปลูกแบบยกร่องให้ปลูกเป็นแถวเดียว ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปลูกคือ ปลายฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม และก่อนหลังฤดูแล้งคือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม การให้น้ำ หลังปลูกเสร็จแล้วควรรดน้ำทุกวันเช้า-เย็น จนกว่าต้นจะตั้งตัวได้จึงรดน้ำวันละครั้ง แต่หากเป็นหน้าแล้งควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เนื่องจากหากได้น้ำไม่เพียงพอก็จะออกดอกน้อย การให้ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 15-15-15 หรือ 14-14-14 (50 กิโลกรัม/ไร่) เดือนละครั้ง โดยหยอดเป็นหลุมรอบทรงพุ่มแล้วกลบดิน รดน้ำให้ชุ่ม ส่วนปุ๋ยคอกและปูนขาวให้ใส่ปีละครั้งพร้อมการพรวนดิน

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ ปุณณภา งานสำเร็จ โทร. 0629246459, 0629246459 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นจำปีสิรินธร

วรากรสมุนไพร

ขายต้นจำปีสิรินธร สูง 1.5 - 1.8เมตร ช่องทางการติดต่อร้านวรากรสมุนไพรทางไลน์สะดวกที่สุดค่ะ ไอดีไลน์ herbsddd QR code https://line.me/ti/p/T-oZ81KZrM โทร 0629246459, 0616498997 ต้องการมาดูสินค้าโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะ จำปีสิรินธร เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์จำปา โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระนามาภิไธย เป็นชื่อพืชชนิดใหม่ว่า Magnolia sirindhorniae Noot.& Chalermglin โดยมีชื่อภาษาไทยว่า จำปีสิรินธร ข้อมูลพฤกษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป จำปีสิรินธร เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร บางต้นสูงถึง 40 เมตร ขนาดลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นวัดที่ระดับอก (1.30 เมตร) ประมาณ 30-100 เซนติเมตร เปลือกสีเทา มีรูอากาศขนาดใหญ่เห็นเป็นรอยสีน้ำตาล ใบ แข็งกระด้าง รูปรีหรือยาวรี ปลายใบมน เมื่อแห้งจะโค้งกริบ ใบกว้าง 6-11 เซนติเมตร ยาว 14-30 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนปกคลุมมากทั้งสองด้าน และมีน้อยลงเมื่อใบแก่ ดอก มีสีขาวนวล กลีบดอกมี 12-15 กลีบ ยาว 4.5-5 เซนติเมตร เมื่อเริ่มแย้ม กลีบดอกด้านนอกมีสีเขียวอ่อนและมีกลิ่นหอม บานอยู่ได้ประมาณ 2 วัน เมื่อใกล้โรยกลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล ดอกบานช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ผล เป็นช่อยาว 4-6 เซนติเมตร มีผลย่อย 15-25 ผล แต่ละผลมี 1-6 เมตร ผลแก่ประมาณเดือนตุลาคม นิเวศวิทยา พบขึ้นในป่าดิบที่มีลักษณะเป็นพรุน้ำจืดที่ป่าซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพียงแห่งเดียว ประวัติความเป็นมา "จำปีสิรินธร" เป็นหนึ่งใน 17 ชนิดของไม้ในวงศ์จำปา (MAGNOLIACEAE) ที่พบในประเทศไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้การสนับสนุน ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น นักวิชาการระดับ 10 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ โดยมอบทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในวงศ์ไม้จำปา ที่มี 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปี พ.ศ.2544 มีการสำรวจแหล่งกำเนิดของทุกชนิด ทุกแหล่งทั่วประเทศไทย มีการสำรวจการกระจายพันธุ์ การนับจำนวนต้นที่มีอยู่ในสภาพธรรมชาติ มีการศึกษาสภาพของความใกล้จะสูญพันธุ์ ปัญหาของการสืบพันธุ์ ปัญหาของโรคแมลง ปัจจัยควบคุมการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา จากการปฏิบัติงานในโครงการนี้ ได้เข้าสำรวจที่บริเวณป่าซับจำปา (หมายความมาจากน้ำซับที่มีต้นจำปาอยู่) จึงได้สำรวจต้นไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่า จำปา ปรากฏว่าเป็นจำปีชนิดใหม่ ซึ่งข้อแตกต่างในการแบ่งจำปีกับจำปาในทางพฤกษศาสตร์นั้นมีหลายประการ สำหรับลักษณะภายนอกที่เห็นชัดเจนคือ ถ้าออกดอกเป็นสีขาวให้เรียกจำปี ถ้าดอกเป็นสีเหลืองให้เรียกจำปา แต่เนื่องจากที่นี่เรียกจำปา เพราะว่าตอนดอกจำปีร่วงลงมาที่พื้นจะกลายเป็นสีเหลือง จึงเรียกเป็นจำปาเพราะไม่ค่อยได้เห็นดอกตอนติดอยู่บนต้น เนื่องจากต้นมีความสูงใหญ่ เท่ากับว่าได้พบพรรณไม้พื้นเมืองในวงศ์จำปาที่เป็นชนิดใหม่ของโลก (new species) ซึ่งทางโครงการฯ ได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ให้เป็นชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่นี้ว่า จำปีสิรินธร เมื่อเดือนสิงหาคม 2543 และได้รายงานในวารสารจำแนกพรรณไม้นานาชาติ BLUMEA ในปี พ.ศ.2543 ในชื่อของ Magnolia Sirindhorniae Noot.& Chalermglin โดยมีชื่อภาษาไทยว่า จำปีสิรินธร (ขอบคุณข้อมูลจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.rspg.org/ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง http://203.157.208.5/thaloung1/ ) ลักษณะพิเศษที่ทำให้ต่างจากจำปีชนิดอื่น ๆ คือแหล่งกำเนิด คือเป็นป่าพรุที่มีดินเป็นด่างต่างจากพรุทั่วไปที่ดินเป็นกรด ซึ่งเกิดจากการทับถมของเศษใบไม้ที่ย่อยสลายไม่หมดและทับถมกันไว้เป็นเวลานาน ทำให้พื้นดินมีลักษณะเป็นกรดมากกว่าด่าง แต่ป่าพรุบริเวณซับจำปาเป็นด่าง เพราะดินเกิดจากการย่อยสลายของหินปูนไหลมาปะปนในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งลักษณะเป็นท้องกระทะ ทำให้น้ำใต้ดินที่เกิดจากเขาหินปูนในบริเวณรอบ ๆ ไหลมารวมสะสมกันทำให้พื้นป่าแห่งนี้เกิดน้ำผุดและเป็นป่าพรุขึ้น จากลักษณะดังกล่าวนี้เองประกอบกับลักษณะภูมิอากาศในภูมิภาค ทำให้เกิดพันธุ์ไม้ในวงศ์จำปาที่แตกต่างจากจำปีชนิดอื่น สถานที่ค้นพบจำปีสิรินธร ได้แก่ บริเวณพื้นที่ป่าซับจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ประมาณ 89 ไร่ โดยพบจำปีสิรินธร จำนวนประมาณ 100 ต้น ในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าพรุน้ำจืดธรรมชาติ มีพรรณไม้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ใช้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนและมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี และสำนักงานป่าไม้จังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา จำปีสิรินธรในประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยเรา ได้ใช้พรรณพืชในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน และจำปีสิรินธรก็ได้ถูกนำไปใช้ในการนี้เช่นกัน

ราคา 2,000.00 บาท ติดต่อ ปุณณภา งานสำเร็จ โทร. 0629246459, 0629246459 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จำปีแขก

วรากรสมุนไพร

ขายต้นจำปีแขก ร้านวรากรสมุนไพร ID Line varakhonherbs โทร 0821515014 ต้องการมาดูสินค้า พิมพ์ในกูเกิล หาคำว่า วรากรสมุนไพร คลิ๊กเลือกแผนที่ รบกวนโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะ จำปีแขก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dwarf Chempaka, Michelia figo (Lour.) Spreng. ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE ชื่ออื่น : จำปาแขก รูปลักษณะ : จำปีแขก เป็นไม้พุ่ม แตกกิ่งก้านมาก สูงได้ถึง 3 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมวงรี กว้าง 2-5 ซม. ยาว 3-10 ซม. ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาวนวล กลิ่นหอมมาก ผลเป็นผลกลุ่ม ผลย่อยแตกได้ตามยาว สรรพคุณของ จำปีแขก : ดอก มีน้ำมันหอมระเหย ใช้ปรุงเป็นยาบำรุงหัวใจ ราก แก้โรคกะบังลมเคลื่อน เปลือกราก ใช้เป็นยาเบื่อปลา ลูกค้าที่จะมาที่ร้านกรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า กรุณาโอนเงินมาที่เลขบัญชี 433-2-76497-2 ชื่อบัญชี วรากร กลมกล่อม ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0821515014 สินค้าชิ้นนี้ส่งทางไปรษณีย์อีเอ็มเอสได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ราคา 600.00 บาท ติดต่อ ปุณณภา งานสำเร็จ โทร. 0629246459, 0629246459 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที