สวนรัชยันต์65
ใน สวนรัชยันต์65
แชร์บน facebook

กรรณิการ์ Night blooming jasmine, Night jasmine, Coral jasmi

สวนรัชยันต์65

กรรณิการ์ Night blooming jasmine, Night jasmine, Coral jasmine Nyctanthes arbor-tristis Linn. เป็นไม้ดอกหอมยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 3-5 เมตร ชอบแดดและน้ำออกดอกในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน หมั่นตัดแต่งและมีการให้น้ำอย่างสมำ่่เสมอก็สามารถออกดอกได้ตลอด เป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรหลายประการ หรั่ง 081-2545034 line:id: 0812545034.

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ ราเชนทร์ ชุณห์ศรี(หรั่ง) โทร. 0812545034, 0812545034 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที