ภควัตเพื่อนเกษตร
ในร้าน ภควัตเพื่อนเกษตร
แชร์บน facebook

สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชปลอดสารพิษ

ภควัตเพื่อนเกษตร

ปลวก, มด, เพลี้ย, หนอนกินยอดมะพร้าว, ด้วงกัดยอดมะพร้าว, แมลงดำหนามมะพร้าว, หนอนเจาะลำต้นอ้อย, หนอนกระทู้, หนอนหัวดำมะพร้าว, แมลงวันทอง, มวนเขียว, ตั๊กแตน, ฯลฯ กำจัดได้ง่ายดายและเด็ดขาด ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ “เมทา-แม็ก” ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เมทา-แม็ก ทำลายไข่, ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ควบคุมได้นาน กำจัดได้เด็ดขาด สร้างโรคระบาดในแมลงศัตรูพืช คุณสมบัติ : ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจ, ไม้ผล, ผัก, ข้าว : เพลี้ย อ่อน, เพลี้ยหอย, เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, ไรแดง, ปลวก, มด, ด้วง งวงมะพร้าว, หนอนกินยอดมะพร้าว, หนอนแดงชมพู่, หนอนเจาะลำต้น, หนอนกระทู้ หอม, มวนเขียว, ตั๊กแตน, ฯลฯ วิธีใช้งานและอัตราการผสม @ สำหรับกำจัดมด, ปลวก ผสม เม็ตตา-แม็ก อัตรา 1 ส่วนกับเหยื่อ(มด: น้ำตาล, ของแห้งที่เป็นอาหารล่อ : ปลวก: ขี้เลื่อย, เศษไม้, อาหารปลวก) โรยบริเวณ ทางเดินมด, ปลวก หรือบริเวณรอบโคนต้น สำหรับปลวกที่เข้าทำลายราก ให้ผสมชุบ รากหรือราดถุงชำก่อนลงปลูก : ยางพารา, กฤษณา, ไม้ยืนต้น ผสมน้ำ อัตรา 200 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตรจุ่มถุงชำให้ชุ่มหรือ ราดโคนและรอบทรงพุ่ม และสำหรับไม้ เศรษฐกิจ(ยางพารา, สวนป่า, ไผ่, ฯลฯ) หลังปลูกเพื่อควบคุมและป้องกันให้ฉีดพ่นตาม อัตราข้างฉลาก บริเวณรากและดินรอบๆ ทุก ๆ 120-180 วัน(ปีละ 2-3 ครั้ง) กรณีพบ การระบาดของปลวก ในสวนยาง, สวนป่า ให้ใช้จุลินทรีย์ เมทา-แม็ก (เชื้อรา) อัตรา 400 กรัม คลุกผสมกับปุ๋ยคอก (มูลโค มูลไก่ ฯลฯ ) และแกลบสุกในอัตรา 1 กก. ต่อ 50 กก. ต่อ 20 กก. ตามลำดับ ระหว่างผสมให้ฉีดพรมน้ำเพิ่มความชื้น(ให้ความ ชื้นประมาณ 40-50%) เพื่อกระตุ้นการขยายของเชื้อให้เพิ่มปริมาณ มากขึ้น หมัก หรือห่มทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน (24 ชั่วโมง) ก่อนนำไปหว่านหรือใส่ถุงกระดาษหรือ กระบอกไม้ไผ่แห้งแล้วนำไปฝังดินไว้เป็น จุด ๆ รอบบริเวณโคนต้นยางพารา โดยขุด หลุมให้ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยดินที่ขุดขึ้นมาอย่างหลวม ๆ (ไม่ กดดินจนแน่น) ตัวปลวกที่อยู่ในดินจะออกมากินถุงกระดาษและราสีเขียวที่อยู่ในถุง ทำให้เชื้อรา เมทา-แม็ก ติดไปกับตัวปลวกเข้าสู่ภายในรังปลวกและสามารถเข้า ทำลายตัว ปลวกให้ตายหมดทั้งรัง การใช้ เมทา-แม็ก จำเป็นต้องหยุดสารเคมีหรือ เคมีที่มีฤทธิ์ทำลายเชื้อรา ในระยะแรก ๆ ยังเห็นผลไม่ชัดเจน ควรกระทำซ้ำๆ 2-3 ครั้ง ห่างกันประมาณ 2-3 สัปดาห์ครั้ง หลังจากนั้นก็สามารถลดการใช้เหลือเพียง การใช้ เมทา-แม็ก ควบคุมทุก ๆ 6 เดือน- 1 ปี @ กรณีกำจัดหนอน(หนอนเจาะลำต้นอ้อย, หนอนกระทู้หอม, ฯลฯ) และเพลี้ยต่าง ๆ(เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยหอย, เพลี้ยแป้ง) รวมถึงแมลง ศัตรูพืช(แมลงวันทอง, มวนเขียว, ด้วงงวงยอดมะพร้าว, ตั๊กแตน, ฯลฯ) ใน ไม้ผล, ไม้ เศรษฐกิจ(ยาง, มะพร้าว, ข้าว, ฯลฯ), ผัก, พืชไร่, ไม้ประดับ ใช้ฉีดพ่นสำหรับ ป้องกัน และควบคุม อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน สำหรับการกำจัด กรณีพบการระบาดรุนแรง ใช้ฉีดพ่น อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน ซ้ำ 2 ครั้ง หมายเหตุ หลังจากแมลงศัตรูพืช ได้รับเชื้อจะหยุดทำลายพืช(กินอาหาร) เคลื่อนที่ ช้า และตายภายใน 2-3 วัน การนำเมทา-แม็กไปใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน เตรียม กองล่อขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร(1 กองต่อพื้นที่ 5-10 ไร่) ในพื้นที่ที่ พบการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวและด้วงงวงมะพร้าว เพื่อล่อให้ตัวเต็มวัยมาผสม พันธุ์และวางไข่ วัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและด้วงแรดชอบได้แก่ ขุย มะพร้าว ขี้เลื่อย ขี้วัว แกลบ และเศษหญ้า โดยใช้ใส่ในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน ผสม คลุกรวมกันรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะจนเกินไป ทิ้งไว้จนวัสดุในกองสลายตัวและ อุณหภูมิภายในกองเย็นลง จึงนำ เมทา-แม็ก ไปโรยในกองล่ออัตรา 200–400 กรัม/กอง เมื่อด้วงแรดมาวางไข่ในกองล่อตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะติดราเขียว ใน ระยะนี้จะต้องควบคุมกองล่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เชื้อรา เม ทา-แม็ก สามารถงอกและเจริญเติบโตได้ เชื้อรา เมทา-แม็ก ในกองล่อจะมี ประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนด้วงแรดมะพร้าวได้นานประมาณ 6 – 12 เดือน คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราเมทา-แม็ก 1. สามารถเลี้ยงต่อเชื้อได้บนเมล็ดธัญพืชและอาหารเทียม 2. มีความคงทนในสภาพแวดล้อมสูง สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปี 3. ใช้ได้ง่าย โดยการโรยลงดินเพื่อกำจัดแมลงในดิน 4. แพร่กระจายได้ง่าย โดยปลิวไปกับลมหรือติดไปกับสัตว์ หรือแมลง ส่วนการควบคุมแมลงดำ และหนอนหัวดำมะพร้าวและหนอนศัตรูปาล์มน้ำมัน สามารถควบคุมโดยการใช้ ชีวภัณฑ์เมทา-แม็ก ผสมน้ำซาวข้าว ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ฉีดพ่นที่ยอดและใบมะพร้าวหรือ ปาล์มน้ำมันหรือใช้ชีวภัณฑ์เมทา-แม็กผสมกับน้ำมะพร้าวหรือน้ำซาวข้าวหยอดที่ ยอดเดือนละ 1 ครั้ง คำแนะนำ : - เลือกฉีดพ่นในช่วงที่มีแดดอ่อน ๆ หรือช่วงเวลาเย็น - ไม่ควรใช้ร่วมกับสารกำจัดเชื้อราทุกชนิด - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะและกระจายตัว ให้ใช้ร่วมกับสารจับใบ หรือ white oil ทุกครั้งที่ฉีดพ่น - เก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยผ่านการรับรองจาก The United States Environmental Protection Agency (EPA) และ กระทรวงสาธารณะสุข แล้ว ว่า เป็นเชื้อราสายพันธุ์ที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ ใช้งานและผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.phkaset.com แถมท้าย เทคนิคเพิ่มเติม การนำเมทา-แม็กไปใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนยางพารา ใช้จุลินทรีย์ เมทา-แม็ก (เชื้อรา) อัตรา 400 กรัม คลุกผสมกับปุ๋ยคอก(มูลโค มูลไก่ ฯลฯ ) ที่ย่อยสลายดีแล้ว(จับดูในกองไม่ร้อน) และแกลบสุกในอัตรา 1 กก. ต่อ 50 กก. ต่อ 20 กก. ตามลำดับ ระหว่างผสมให้ฉีดพรมน้ำเพิ่มความชื้น(ให้ความชื้น ประมาณ 40-50%) เพื่อกระตุ้นการขยายของเชื้อให้เพิ่มปริมาณ มากขึ้น หมักหรือ ห่มทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน (24 ชั่วโมง) ก่อนนำไปหว่านหรือใส่ถุงกระดาษหรือกระบอก ไม้ไผ่แห้งแล้วนำไปฝังดินไว้เป็น จุด ๆ รอบบริเวณโคนต้นยางพารา โดยขุดหลุมให้ ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยดินที่ขุดขึ้นมาอย่างหลวม ๆ (ไม่กดดิน จนแน่น) ตัวปลวกที่อยู่ในดินจะออกมากินถุงกระดาษและราสีเขียวที่อยู่ในถุง ทำให้ เชื้อรา เมทา-แม็ก ติดไปกับตัวปลวกเข้าสู่ภายในรังปลวกและสามารถเข้าทำลายตัว ปลวกให้ตายหมดทั้งรัง การใช้ เมทา-แม็ก จำเป็นต้องหยุดสารเคมีหรือเคมีที่มีฤทธิ์ ทำลายเชื้อรา ควรกระทำซ้ำๆ 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ครั้ง หลังจากนั้นก็ สามารถลดการใช้เหลือเพียงการใช้ เมทา-แม็ก ควบคุมทุก ๆ 6 เดือน - 1 ปี สำหรับการควบคุมกรณีพบเห็นตัวปลวก หากไม่สะดวกในการทำเหยื่อล่อตาม วิธีข้างต้น สามารถ ใช้ ชีวภัณฑ์เมทา-แม็ก ผสมน้ำซาวข้าว หรือน้ำมะพร้าว ทิ้งไว้ ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ฉีดพ่นที่ผิวดินบริเวณ ทรงพุ่ม ของยางพารา หรือบริเวณที่เห็นตัวปลวก, เส้นทางเดินของปลวกหรือรังปลวก ก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ (ฝ่ายบริการฯ) โทร 08-4154-4858 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.phkaset.com

ราคา 160.00 บาท ติดต่อ บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด โทร. 023881038, 0841544858 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ยากำจัดเพลี้ย,แมลงหวี่ขาว,ไส้เดือนฝอย

ภควัตเพื่อนเกษตร

คุณสมบัติ : เป็นเชื้อรา Paecilomyces สายพันธุ์คัดพิเศษ ด้วยเทคโลยีที่ทันสมัย ความหนาแน่นสูง ใช้ควบคุมและกำจัดเพลี้ย, แมลงหวี่ขาว, ไข่แมลงและไส้เดือน ฝอยรากปมชนิดที่เป็นศัตรูของพืช ขจัดปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการควบคุมตัดวงจรการ สืบพันธุ์ของไส้เดือนฝอย ทำลายทั้งตัวแก่และไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย ใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ พืชก็จะฟื้นตัวจากสภาพเหลืองโทรม เชื้อสามารถควบ คุมภายในดิน ทำให้พืชไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไร้สารพิษตกค้าง คืน สมดุลให้ดิน ใช้ได้กับพืชชนิดต่าง ๆ ได้ทุกชนิด เช่น มะเขือเทศ พริก ผัก หอม กระเทียม พืชหัวทุกชนิด ฯลฯ ไม้ผลทุกชนิด เช่น ฝรั่ง ส้ม มะนาว ลำไย น้อยหน่า ฯลฯ อัตราการใช้ ควบคุมและป้องกัน 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นผสมราดรอบทรงพุ่ม ทุก ๆ 3 เดือน กำจัดใช้ 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหรือผสมราดรอบทรงพุ่ม 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน แนะนำให้ใช้ร่วมกับไบโอเฟอร์ทิล เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นเร่งด่วน ขนาดบรรจุ 200 กรัม รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ (ฝ่ายบริการฯ) โทร 08-4154-4858 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.phkaset.com

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด โทร. 023881038, 0841544858 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที