สวนพรรณี พันธุ์ไม้

หมวด

มะปราง

ใน สวนพรรณี พันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

มะปรางหวาน

สวนพรรณี พันธุ์ไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boueaburmanica Griff ตระกูลเดียวกันมะม่วง มะกอก คือ ตระกูลAmacardiaceae มีถิ่นกำเนิดทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พม่า ไทย ลาว และมาเลเซีย ส่วนต่างๆ ของมะปรางมีลักษณะดังนี้ ลำต้น มะปรางเป็นไม้ผลที่มีทรงต้นค่อนข้างแหลมถึงทรงกระบอกมีกิ่งก้านสาขาค่อนข้างทึบ ทรงต้นมีขนาดสูงปานกลาง-ใหญ่ ประมาณ 15-30 เมตร มีระบบรากแก้วเข็งแรง จึงทนอยู่ในสภาพที่แห้งแล้งได้ดี ใบ มะปรางเป็นไม้ผลที่มีใบมากแน่นทึบ ใบคล้ายใบมะม่วงแต่มีขนาดเล็กกว่า และใบเรียวยาว ขนาดใบโดยเฉลี่ยกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร ใบจะเกิดเป็นคู่อยู่ตรงกันข้าม ขอบใบเรียบแผ่นใบเหนียว ใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่ๆ จะมีสีม่วงแดง มีเส้นใบเด่นชัด จากนั้นค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเขียวเป็นมัน ปีหนึ่งมะปรางจะแตกใบอ่อน 1-3 ครั้ง ดอก ดอกมะปรางจะมีลักษณะเป็นช่อเกิดบริเวณปลายกิ่งแขนงที่อยู่ภายในทรงพุ่มและนอกทรงพุ่ม ช่อดอกยาว 8-15 เซนติเมตร ดอกย่อมมีขนาดเล็กประกอบด้วยดอกสมบูรณ์เพศ หรือดอกกระเทยและดอกตัวผู้ ดอกเมื่อบานจะมีสีเหลือง ในประเทศไทยดอกมะปรางจะบานช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ผล มะปรางมีลักษณะทรงกลมรูปไข่ ปลายค่อนข้างเรียวแหลม มะปรางช่อหนึ่งจะมีผล 1-15 ผล รูปร่างและขนาดของผลมะปรางจะแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อนเมื่อแก่หรือสุกผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเหลืองอมส้ม เปลือกผลนิ่ม เมล็ด มะปรางผลหนึ่งจะมี 1 เมล็ด ส่วนหุ้มเมล็ดจะเป็นเส้นใย เนื้อของเมล็ดมีสีชมพูอมม่วง มีรสขมและฝาดใน 1 เมล็ดสามารถเพาะกล้าเป็นต้นมะปรางได้ 1 ต้น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การที่มะปรางจะเจริญเติบโตมีการแทงช่อดอกออกดอกติดผล และให้ผลมีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาดนั้น นอกจากพันธุ์มะปรางแต่ละพันธุ์แล้ว สภาพแวดล้อมต่างๆ ตามธรรมชาติก็มีอิทธิพลอย่างมาก ถึงแม้ว่ามะปรางจะเป็นไม้ผลที่สามารถเจริญเติบโตได้ในแหล่งที่ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างกว้างขวาง และมีการออกดอกติดผลได้ง่ายกว่ามะม่วงก็ตาม แต่ในการจะปลูกมะปรางเพื่อเป็นการค้าที่ใช้ต้นทุนต่ำและมีผลตอบแทนสูงนั้น ควรมีการพิจารณาเลือกแหล่งปลูกมะปรางที่มีสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ด้วย

ติดต่อ พรรณี แสวงชู โทร. 0944506070, 0890947654 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะยงชิด

สวนพรรณี พันธุ์ไม้

โดยธรรมชาติมะยงชิดไม่ชอบสภาพชื้นแฉะน้ำท่วมขัง ถ้าเป็นที่ต่ำควรยกร่อง เพื่อระบาย น้ำ ส่วนที่มีกรดด่าง ดินเหนียวหรือมีกรวดมีหินมากจนเกินไป ควรต้องปรับปรุงดินก่อน เพื่อให้ เกิดสภาพความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกต้นมะยงชิด มะปรางหวาน 1.ควรจัดระยะการปลูกแต่ละต้นห่างกัน 7x7 เมตรอย่างน้อย 2.ขุดหลุมลึก 50 ซม.กว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. 3.เตรียมปุ๋ยคอก (แกลบดิบอาจเป็นเชื้อรา) 4.นำสิ่งที่เตรียมผสมให้เข้ากันกับดินที่ขุดในหลุมและไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกใหม่ 5.นำกิ่งพันธุ์ลงปลูกโดยแกะถุงพลาสติกออก ระวังอย่างให้ดินในถุงแตก กลบดินเท่ากับ รอยดินในถุงเดิม(การติดถุงพลาสติกให้ตัดก้นถุงเป็นรูปวงกลม กลบดินพอหลอม ๆ แล้วดึง ถุงพลาสติกออก) 6.ปักไม้ค้ำยันกันลมโยกต้น (อย่าปักใกล้โคนต้น) และอย่าลืมแกะพลาสติกตรงที่พันรอย ทาบออกด้วย 7.ถ้าปลูกในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัด ให้หาหญ้าแห้งคลุมโคนต้น และจัดทำร่มเงา พรางแสงแดดให้ต้นไม้ด้วย 8.ไม่แนะนำปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่นใด เพื่อต้องการร่มเงาไว้ใกล้ๆ หรือถ้าจะปลูกต้นกล้วย ปลูกได้แต่ควรห่างจากต้นมะยงชิด ประมาณ 1-2 เมตร 9.รดน้ำให้เปียกโชก

ติดต่อ พรรณี แสวงชู โทร. 0944506070, 0890947654 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที