หนุ่มปักษ์ใต้ปาล์มประดับ
ในร้าน หนุ่มปักษ์ใต้ปาล์มประดับ
แชร์บน facebook

ปาล์มยะวาใบเล็ก

หนุ่มปักษ์ใต้ปาล์มประดับ

มีปาล์มยะวา ขนาดจากโคนถึงคอวี 2.00 เมตร

ติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี เรวัฒน์ ปราชญ์นคร (หนุ่ม) โทร. 0844465119, จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ปาล์มยะวา.1

หนุ่มปักษ์ใต้ปาล์มประดับ

มีปาล์มยะวา 3.5, 4, 5เมตรขายจากสวน

ติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี เรวัฒน์ ปราชญ์นคร (หนุ่ม) โทร. 0844465119, จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ปาล์มยะวา 5 ม.

หนุ่มปักษ์ใต้ปาล์มประดับ

ปาล์มยะวา 5 ม.

ติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี เรวัฒน์ ปราชญ์นคร (หนุ่ม) โทร. 0844465119, จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ