CMHandicraft
ในร้าน CMHandicraft
แชร์บน facebook

กระถางดินเผา 18x10x14

CMHandicraft

งานปั้น กระถางดินเผาแขวนขนาดเล็ก กว้าง 18 cm ฐาน 10 cm สูง 14 cm เหมาะสำหรับปลูกพืชขนาดเล็ก แขวนติดระเบียงได้ ปลูกกล้วยไม้ หรือดอกไม้ เพื่อประดับบ้านสวยงาม ราคาปลีก 8.50 บาท ส่ง >50 ใบ 8.00 บาท ส่ง >100 ใบ 7.50 บาท

ราคา 8.50 บาท ติดต่อ ปิยะวัฒน์ สายคำวัง โทร. 053432648, 0810210204 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางดินเผา 17x13x10

CMHandicraft

งานปั้น กระถางดินเผาแขวนขนาดเล็ก กว้าง17 cm ฐาน 10 cm สูง 13 cm เหมาะสำหรับปลูกพืชขนาดเล็ก แขวนติดระเบียงได้ ปลูกกล้วยไม้ หรือดอกไม้ เพื่อประดับบ้านสวยงาม ราคาปลีก 8.50 บาท ส่ง >50 ใบ 8.00 บาท ส่ง >100 ใบ 7.50 บาท

ราคา 8.50 บาท ติดต่อ ปิยะวัฒน์ สายคำวัง โทร. 053432648, 0810210204 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางดินเผา 14x10x9

CMHandicraft

งานปั้น กระถางดินเผาแขวนขนาดเล็ก กว้าง14 cm ฐาน 9 cm สูง10 cm มีช่องตรงกลางกระถาง เหมาะสำหรับปลูกพืชขนาดเล็ก แขวนติดระเบียงได้ ปลูกกล้วยไม้ หรือดอกไม้ เพื่อประดับบ้านสวยงาม ราคาปลีก 7.00 บาท ส่ง > 50 ใบ 6.50 บาท ส่ง >100 ใบ 6.00 บาท

ราคา 7.00 บาท ติดต่อ ปิยะวัฒน์ สายคำวัง โทร. 053432648, 0810210204 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางดินเผา 13x8x10

CMHandicraft

กระถางดินเผาแขวนขนาดเล็ก กว้าง13 cm ฐาน 10 cm สูง 8 cm มีช่องตรงกลางกระถาง เหมาะสำหรับปลูกพืชขนาดเล็ก แขวนติดระเบียงได้ ปลูกกล้วยไม้ หรือดอกไม้ เพื่อประดับบ้านสวยงาม ราคาปลีก 6.50 บาท ส่ง >50 ใบ 6.00 บาท ส่ง >100 ใบ 5.50 บาท

ราคา 6.50 บาท ติดต่อ ปิยะวัฒน์ สายคำวัง โทร. 053432648, 0810210204 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางดินเผา 10x7x7.5

CMHandicraft

งานปั้น กระถางดินเผาแขวนขนาดเล็ก กว้าง10 cm ฐาน 7.5 cm สูง 7 cm เหมาะสำหรับปลูกพืชขนาดเล็ก แขวนติดระเบียงได้ ปลูกกล้วยไม้ หรือดอกไม้ เพื่อประดับบ้านสวยงาม ราคาปลีก 6.00 บาท ส่ง >50 ใบ 5.50 บาท ส่ง >100 ใบ 5.00 บาท

ราคา 5.50 บาท ติดต่อ ปิยะวัฒน์ สายคำวัง โทร. 053432648, 0810210204 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

กระถางดินเผา 10x7x7.5

CMHandicraft

งานปั้น กระถางดินเผาแขวนขนาดเล็ก กว้าง10 cm ฐาน 7.5 cm สูง 7 cm เหมาะสำหรับปลูกพืชขนาดเล็ก แขวนติดระเบียงได้ ปลูกกล้วยไม้ หรือดอกไม้ เพื่อประดับบ้านสวยงาม ราคาปลีก 6.00 บาท ส่ง >50 ใบ 5.50 บาท ส่ง >100 ใบ 5.00 บาท

ราคา 5.50 บาท ติดต่อ ปิยะวัฒน์ สายคำวัง โทร. 053432648, 0810210204 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางดินเผา 8x7x5

CMHandicraft

งานปั้น กระถางดินเผาขนาดเล็ก กว้าง 8 cm ฐาน 5 cm สูง 7 cm เหมาะสำหรับปลูกพืชขนาดเล็ก ราคาปลีก 5.00 บาท ส่ง >50 ใบ 4.75 บาท ส่ง >100 ใบ 4.25 บาท

ราคา 5.00 บาท ติดต่อ ปิยะวัฒน์ สายคำวัง โทร. 053432648, 0810210204 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางดินเผา 7x5x4.5

CMHandicraft

งานปั้น กระถางดินเผาขนาดเล็ก ปากกว้าง 7 cm ฐาน 4.5 cm สูง 5 cm เหมาะสำหรับปลูกพึชขนาดเล็ก ราคาปลีก 5.00 บาท ส่ง >50 ใบ 4.75 บาท ส่ง >100 ใบ 4.25 บาท

ราคา 5.00 บาท ติดต่อ ปิยะวัฒน์ สายคำวัง โทร. 053432648, 0810210204 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางจิ๋ว

CMHandicraft

งานปั้น กระถางดินเผา กระถางขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเพาะต้นกล้าขนาดเล็ก หรือตกแต่งสวนทั่วไป ขนาด 5x5x3 cm. ราคาปลีกใบละ 3.50 บาท ราคาส่ง >50 ใบ 3.25 บาท ราคาส่ง >100 ใบ 3.00 บาท

ราคา 4.00 บาท ติดต่อ ปิยะวัฒน์ สายคำวัง โทร. 053432648, 0810210204 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที