อินแปงพันธุ์ไม้
ในร้าน อินแปงพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

เก้านางนี

อินแปงพันธุ์ไม้

เก้านางนีเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการอยู่ไฟและเกี่ยวข้องกับสตรีมีครรภ์โดยเฉพาะ เก้านางนีมีสรรพคุณในด้านการแก้การผิดสำแดง, แก้กินผิด ของสตรีก่อนคลอดและหลังคลอด ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรจำเป็น ที่ต้องมีไว้ในครัวเรือน เพื่อเอาไว้แก้ไขเบื้องต้นสำหรับ ผู้ที่เสี่ยงต่อการผิดสำแดง ราคาจำหน่ายต้นละ 35บาท (หมายเหตุ ราคารวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาเรียบร้อยแล้ว ในกรณีต้องการด่วนกรุณาเพิ่มค่าจัดส่งอีกจำนวน 50 บาทการจัดส่ง 1 ครั้ง) รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าของร้านหรือ 088-3156591

ติดต่อ นายจรัสสายฝน อุดมทรัพย์ โทร. 0883156591, จังหวัดสกลนคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ยานาง

อินแปงพันธุ์ไม้

ไม้เถาว์เลื้อย นิเวศน์ ป่าเบญจพรรณ, ป่าดิบแล้ง อาศัยใต้เงาไม้อื่น ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและชำรากและตอนเถาว์ ประโยชน์ ใช้ในด้านการล้างพิษในร่างการ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสกับมลพิษทุกวันควรดื่มน้ำยานางคั้นสดทุกวัน การปลูก ปลูกง่าย จะปลูกลงดินหรือใส่ในกระถางก็ได้ แต่ต้องมีร่มเงาให้บ้าง แสงแดดไม่เกิน 70% ใช้ปุ๋ยอินทรีในการบำรุง ไม่ค่อยมีศัตรูพืช ราคาจำหน่าย ต้นละ 20 บาทราคารวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาเรียบร้อยแล้ว ในกรณีต้องการด่วนกรุณาเพิ่มค่าจัดส่งอีกจำนวน 50 บาท/การจัดส่ง 1 ครั้ง

ติดต่อ นายจรัสสายฝน อุดมทรัพย์ โทร. 0883156591, จังหวัดสกลนคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ