อินแปงพันธุ์ไม้

หมวด

ข้าว

ในร้าน อินแปงพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

ข้าวฮาง

อินแปงพันธุ์ไม้

ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง อินแปง เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวไร้สารพิษที่เพาะปลูกในแปลงเกษตรของสมาชิกเครือข่ายอินแปง ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอิสาน โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและเคารพต่อธรรมชาติ ข้าวฮางถือเป็นผลิตภัณฑ์ของคนอิสานที่ได้มีการสืบทอดกันมายาวนาน ข้าวฮางเป็นข้าวที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามภูมิปัญญาของคนโบราณ ให้คุณค่าทางอาหาร มากมาย อาทิ วิตามินชนิดต่างๆ 12 ชนิด สารกาบา สารแอนติออกซิแดนซ์ และข้าวฮางยังเป็นข้าวที่รับประทานง่ายไม่แข็งเหมือนข้าวกล้อง ไม่ขึ้นมอดเหมือนข้าวกล้อง สามารถบริโภคทดแทนข้าวกล้องได้ ผลิตโดยกลุ่มแปรรูปข้าว เครือข่ายอินแปง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จัดจำหน่ายโดย อินแปงบิซิเนส 149/7 หมู่8 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 ( 10 % ของกำไรสุทธิจากการจำหน่ายข้าวจะถูกจัดสรรให้เป็นสวัสดิการชาวนาในเครือข่ายอินแปง)

ติดต่อ นายจรัสสายฝน อุดมทรัพย์ โทร. 0883156591, จังหวัดสกลนคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ