อินแปงพันธุ์ไม้
ในร้าน อินแปงพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

กำลังเสือโคร่ง(สินค้าเข้าใหม่)

อินแปงพันธุ์ไม้

กำลังเสือโคร่งเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังที่ผู้คนรู้จักดี ใช้ในด้านการบำรุงกำลัง ราคาจำหน่าย ต้นละ 45บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง (ถุงเพาะ ขนาด 2x6 มีไซส์เดียว)ไม่จำกัดจำนวนสั่งซื้อ(พันธุ์ไม้มีจำนวนจำกัด คงเหลือ 1, 500 ต้นเมื่อ 01/11/53) หมายเหตุ:อัตราค่าขนส่ง ทางไปรษณีย์ ทั่วประเทศ กิโลกรัมละ 26 บาท (ไม่เกิน 50 กิโลกรัม) ไม้หนึ่งต้นจะมีน้ำหนักประมาณ 200 กรัม ขนส่งเอกชน กิโลกรัมละ 10 บาท ช่องทางอื่นๆ ตกลงเป็นกรณีๆไป ทางร้านจะจัดส่งเองเมื่อสั่งพันธุ์ไม้ไม่ตำ่กว่า 2, 000 ต้นขึ้นไป (ค่าจัดส่งทางร้านจะรับผิดชอบให้ 50 %และลูกค้ารับผิดชอบอีก 50 % สั่งต้นไม้มากกว่า 15, 000 ต้น ทางร้านรับผิดชอบค่าขนส่ง 75 % ลูกค้ารับผิดชอบ 25 % ) สามารถสั่งพันธุ์ไม้คละกันได้

ติดต่อ นายจรัสสายฝน อุดมทรัพย์ โทร. 0883156591, จังหวัดสกลนคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ