อินแปงพันธุ์ไม้

อินแปงพันธุ์ไม้

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
อินแปงพันธุ์ไม้,Inpeang Local&Forest Seedling

อินแปงพันธุ์ไม้

1.ผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้ป่าทุกชนิด
2.ให้คำแนะนำการปลูกและบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ป่าและพันธุ์ไม้พื้นเมือง
3.แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้ป่า
4.ศูนย์กลางการรวบรวมและจัดเก็บพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์
5.พัฒนาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้เป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สินค้ามาใหม่