สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้

หมวด

มะขวิด

ใน สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

ตอมะขวิด

สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้

ไม้ผลต้นขนาดใหญ่

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ นายมงคล ชำวงค์ (หนึ่ง) โทร. 0869382618, 0806312800 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะสัง

สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้

เป็นไม้ขนาดใหญ่ทนแล้ง

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ นายมงคล ชำวงค์ (หนึ่ง) โทร. 0869382618, 0806312800 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมะขวิด

สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลดก เปลือกผลแข็ง รสอร่อย ไม้โบราณหายาก

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ นายมงคล ชำวงค์ (หนึ่ง) โทร. 0869382618, 0806312800 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที