ร้านไม้ประดับการ์เด้น

หมวด

กระโดน

ใน ร้านไม้ประดับการ์เด้น
แชร์บน facebook

กระโดน

ร้านไม้ประดับการ์เด้น

ชื่ออื่น ๆ : กระโดน(กลาง-ใต้) ปุยกระโดน(ใต้) ปุย(ใต้-เหนือ) ปุยขาว พุย(ละว้า-เชียงใหม่) ขุย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)เส่เจ๊อะบะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) หูกวาง(จันทบุรี)กะนอน(เขมร) ชื่อสามัญ : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caraya sphaerica Roxb. วงศ์ : BARRINGTONIACEAE ลักษณะทั่วไป: เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10-30 เมตร มีกิ่งก้านสาขามาก ต้น ใบ : ใบจะออกเรียงสลับกันเป็นกระจุกบริเวณปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปใบกลับ ขนาดของใบมีความกว้างประมาณ 6 นิ้ว ยาวประมาณ 12 นิ้ว ก้านใบยาวประมาณ 1.5-1 นิ้ว ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งยาวประมาณ 6-8 นิ้ว ลักษณะของดอก มีกลีบดอกและกลีบรองดอกอย่างละ 4 กลีบ กลีบดอกสีขาว กลีบยาวประมาณ 1 นิ้ว โคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้เป็นเส้นฝอย สีแดง ยาวประมาณ 2 นิ้ว จะเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ จำนวนมาก ผล : ผลมีลีกษณะเป็นรูปกลม มีความกว้างประมาณ 2 นิ้ว ยาว 2.5 นิ้ว ภายในผลมีเมล็ดเป็นจำนวนมาก การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ทนต่อความแห้งแล้ง และแสงแดดไม่มีมีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด หรือการตอนกิ่ง ส่วนที่ใช้ : เปลือก ใบ ดอก ผล เมล็ด ราก สรรพคุณ : เปลือกและผล ใช้เป็นยาฝาดสมาน ใบ มีสาร tannin19% ซึ่งจะมีรสฝาด ใช้ปรุงเป็นน้ำมันสมานแผล หรือผสมกับเครื่องยาอื่น ๆ ดอก และน้ำจากเปลือกสด ใช้ผสมกับน้ำผึ้งทาเป็นยาแก้หวัด แก้ไอ ทำให้ชุ่มคอ เป็นยาบำรุงสำหรับสตรีหลังจากคลอดลูกแล้ว ผล เป็นยาในการช่วยย่อยอาหาร เมล็ด เป็นยาแก้พิษ ราก เปลือก และใบ ใช้เป็นยาเบื่อปลา ถิ่นที่อยู่ : เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นทั่ว ๆ ไปเป็นหมู่ ๆ ตามบริเวณป่าทุ่ง ป่าแดง หรือป่าเบญจพรรณชื้น หมายเหตุ : “กะโดน(ไทย); ปุยขาว ปุย ผ้าฮวด (พายัพ); หูกวาง(จันทบุรี) ปุยกะโน(ใต้) ขุย(กะเหรี่ยง-กาญจน) “กะโดน(ไทย);ปุยขาว ปุย ผ่าฮวด(พายัพ);หูกวาง(จันทบุรี(;ปุยกะโดน(ใต้);ขุย(กะเหรี่ยง-กาญจน) กะนอน(เขมร)). “in siam. Plant Names, 1948, p.100 “thummy wook.”., Careya arborea Craib., Fl.Siam, Dicot., 1912, p.85 “Chiengmai, Doi Sootep, 660m., (Kerr, 1089) พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

ติดต่อ นภาพร คำหาด (หน่อย) โทร. , 0890786248 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที