ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ปุ๋ยเคมี

ร้าน: ปุ๋ย NPK กิฟฟารีน โกรแม็กซ์

ปุ๋ย NPK กิฟฟารีน โกรแม็กซ์ | พิษณุโลก
โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 สูตรเสมอพัฒนาทุกส่วนของลำต้น -ใช้ได้ทุกระยะของพืช -ฉีดพ่นผักกินใบ -ฉีดขยายขนาดของผล หลังติดผลแล้ว จนถึงระยะเข้าสี -ฉีดบำรุงต้นสำหรับพืชหัว -ใช้ผสมกับปุ๋ยได้ทุกสูตร อัตราการใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก จำหน่ายราคาถูก บริการส่งทั่วประเทศ เก็บปลายทาง เปิดรับตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องสต๊อกสินค้า โทร/ไลน์ 0822939919 https://www.facebook.com/giffarineNPK/

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ กำธร กิฟฟารีน โทร. 0822939919, 0822939919 ไอดีไลน์ -

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

ปุ๋ย NPK กิฟฟารีน โกรแม็กซ์ | พิษณุโลก
โกรแม็กซ์ 30-10-10 สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด -ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่ -เหมาะสำหรับระยะแรกของการเติบโต อัตราการใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน โกรแม็กซ์ 30-10-10 เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 5-10 วัน จำหน่ายราคาถูก บริการส่งทั่วประเทศ เก็บปลายทาง เปิดรับตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องสต๊อกสินค้า โทร/ไลน์ 0822939919 https://www.facebook.com/giffarineNPK/

ราคา 212.00 บาท ติดต่อ กำธร กิฟฟารีน โทร. 0822939919, 0822939919 ไอดีไลน์ -

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

ปุ๋ย NPK กิฟฟารีน โกรแม็กซ์ | พิษณุโลก
โกรแม็กซ์ 10-52-17 สูตร ฟอสฟอรัสสูง หยุดต้น สร้างดอก พัฒนาราก #ใช้เมื่อต้องการหยุดการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น เพื่อพัฒนาการออกดอก ราก ลงหัว # เหมาะสำหรับระยะต้องการสร้างผลผลิต รากและลงหัว ติดผล ป้องกันดอก-ผลร่วง เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน จำหน่ายราคาถูก บริการส่งทั่วประเทศ เก็บปลายทาง เปิดรับตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องสต๊อกสินค้า โทร/ไลน์ 0822939919 https://www.facebook.com/giffarineNPK/

ราคา 312.00 บาท ติดต่อ กำธร กิฟฟารีน โทร. 0822939919, 0822939919 ไอดีไลน์ -

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

ปุ๋ย NPK กิฟฟารีน โกรแม็กซ์ | พิษณุโลก
โกรแม็กซ์ 6-20-30 พัฒนาคุณภาพ ดอก ผล หัว #ใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ผล หัว พัฒนาสีดอก เมล็ด และลดความชื้นของเมล็ด หัว #เหมาะสำหรับพืชในช่วงพัฒนาผลผลิต เช่น ช่วงติดผล ช่วงติดเมล็ดช่วงออกดอก อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน โกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการเกษตรแผนใหม่ เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะติดหัวฉีด หรือเครื่องพ่นยา ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ เมื่อหยดน้ำยา(ปุ๋ย) ลงดินพืชสามารถดูดใช้ได้ทางราก ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์จึงสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่สูญเสีย ที่สำคัญที่สุด ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ ผลิตจากวัตถุดิบที่ปราศจากคลอไรด์ (CL) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ จึงสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยไม่เป็นพิษ โดยเฉพาะพืชที่ไวต่อปริมาณคลอไรด์ (Chloride Sensitive) เช่น ยาสูบ, ทุเรียน, ส้ม ฯลฯ เป็นสูตรเร่งสี เพิ่มน้ำหนัก และความหวาน ช่วยให้สภาพของผลคงทนแข็งแรง ยาวนานขึ้น พัฒนาคุณภาพ ดอก ผล หัว #ใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ผล หัว พัฒนาสีดอก เมล็ด และลดความชื้นของเมล็ด หัว #เหมาะสำหรับพืชในช่วงพัฒนาผลผลิต เช่น ช่วงติดผล ช่วงติดเมล็ดช่วงออกดอก จำหน่ายราคาถูก บริการส่งทั่วประเทศ เก็บปลายทาง เปิดรับตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องสต๊อกสินค้า โทร/ไลน์ 0822939919 https://www.facebook.com/giffarineNPK/

ราคา 240.00 บาท ติดต่อ กำธร กิฟฟารีน โทร. 0822939919, 0822939919 ไอดีไลน์ -

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

ปุ๋ย NPK กิฟฟารีน โกรแม็กซ์ | พิษณุโลก
ปุ๋ยเกล็ด npk กิฟฟารีนโกรแม็กซ์ สูตร 3-53-17 #สูตรเพิ่มดอก ป้องกันดอก และผลร่วง #ยับยั้งการสร้างใบ ขยายราก และการสะสมอาหารเพื่อสร้างดอก เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางราก และทางใบ หรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก พืชสามารถดูดใช้ได้ทั้งทางราก และทางใบ ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ ผลิตจากวัตถุดิบที่ปราศจากคลอไรด์ (CL) จึงสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยไม่เป็นพิษ โดยเฉพาะพืชที่ไวต่อปริมาณคลอไรด์ (Chloride Sensitive) เช่น ยาสูบ, ทุเรียน, ส้ม ฯลฯ โมโนโพแทสเซี่ยมฟอสเฟต สูตรยับยั้งการแตกใบอ่อน สะสมอาหารเพื่อการออกดอก มีขนาด 1 กก. ขนาด 5 กก. และขนาด 20 กก. จำหน่ายราคาถูก บริการส่งทั่วประเทศ เก็บปลายทาง เปิดรับตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องสต๊อกสินค้า โทร/ไลน์ 0822939919 https://www.facebook.com/giffarineNPK/

ราคา 312.00 บาท ติดต่อ กำธร กิฟฟารีน โทร. 0822939919, 0822939919 ไอดีไลน์ -

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

ปุ๋ย NPK กิฟฟารีน โกรแม็กซ์ | พิษณุโลก
จำหน่าย และ รับตัวแทนจำหน่าย ปุ๋ยเกร็ด กิฟฟารีน โกรแม็กซ์ ปุ๋ยผสม NPK ธาตอาหารหลัก ใชได้กับ พืชผักผลไม้ทุกชนิด มีครบทุกสูตร ราคา : ขนาด 1 กก. ฟรีค่าส่ง เก็บปลายทาง สูตร 30-10-10 ปุ๋ยไนโตรเจนสูง บำรุงระยะแรก ราคา 212 บาท สูตร 15-15-15 สูตรเสมอพัฒนาทุกส่วน ราคา 200 บาท สูตร 10-52-17 ฟอสฟอรัสสูง หยุดต้น สร้างดอก บำรุงราก ราคา 312 บาท สูตร 3-53-17 ป้องกันดอก และผลร่วง ยับยั้งใบ ขยายราก ราคา 312 บาท สูตร 6-20-30 ดอก ผล หัว ราคา 240 บาท สูตร 20-20-20บำรุงดอกและต้น สำหรับดอกไม้ กล้วยไม้ ราคา 312 บาท วิธีการใช้ 100 กรับ:น้ำ 20 ลิตร จำหน่ายราคาถูก บริการส่งทั่วประเทศ เก็บปลายทาง เปิดรับตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องสต๊อกสินค้า โทร/ไลน์ 0822939919 https://www.facebook.com/giffarineNPK/

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ กำธร กิฟฟารีน โทร. 0822939919, 0822939919 ไอดีไลน์ -

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 เดือน

อีเมล โทร ไลน์


เมนูส่วนล่างของเว็บ