ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ปุ๋ยอินทรีย์

ร้าน: บริษัท เอ็ม ดี เอส พาวเวอร์ จำกัดผู้สนับสนุน

บริษัท เอ็ม ดี เอส พาวเวอร์ จำกัด | สระบุรี ผู้สนับสนุน
ขี้ไก่แกลบ 45 วัน ขี้สวย เกรดคุณภาพ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดิน ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช ไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการใช้ปุ๋ยวิทยาศาตร์ ราคาเริ่มต้นที่ 12 บาท/กระสอบ ไม่รวมค่าขนส่ง มีบริการขนส่งทั่วประเทศ คิดตามระยะทาง สินค้ามีตลอดทั้งปี พ่อค้าน่ารักใจดี คุยง่าย

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ ธนกฤต ผู้สร้างทรัพย์ โทร. 0628737555, 0631408796

ร้านแนะนำ ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 เดือน

อีเมล โทร

บริษัท เอ็ม ดี เอส พาวเวอร์ จำกัด | สระบุรี ผู้สนับสนุน
จำหน่ายขี้วัวตันละ 700บาท ขี้วัวกระสอบ 21บาท , ขี้วัวหมักถุงละ 25บาท (5kg./ถุง) ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

ราคา 21.00 บาท ติดต่อ ธนกฤต ผู้สร้างทรัพย์ โทร. 0628737555, 0631408796

ร้านแนะนำ ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ