ร้านทุกวันสุข

หมวด

ไกร

ใน ร้านทุกวันสุข
แชร์บน facebook

ลูกต้นไกร (ต้นนิโครธ)

ร้านทุกวันสุข

สนใจสอบถามเพิ่มเติม, ถามเรื่องวิธีจัดส่ง หรือ ค่าจัดส่งก่อนได้นะจ้ะ LINE ID/โทร : 085 131 2446 (ร้านทุกวันสุข) ต้นไม้มงคลประเภทหนึ่งในคติของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีเล่มที่ 33 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 25 ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ กัสสปพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่าพระกัสสปพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ 7 วัน จึงได้ประทับตรัสรู้ ณ ควงไม้นิโครธ ลูกละ 1 บาท

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ แหม่ม โทร. 0851312446, 0851312446 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที