ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ร้าน: ปู่จ๋าฟาร์ม

ปู่จ๋าฟาร์ม | สุรินทร์
พร้อมส่ง เมล็ดโมกมัน บรรจุ 600 เมล็ด ราคา 100 บาท ค่าส่ง Flash Express 25 บาทค่ะ

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ วีรยา ซื่อสัตย์ โทร. 0902408628, 0902408628

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

ปู่จ๋าฟาร์ม | สุรินทร์
ขายเมล็ดกระบก เพื่อการนำไปเพาะเมล็ด จำนวน 100 เมล็ด ราคา 80 บาท, มีค่าส่งลง Flash express 50 บาทค่ะ

ราคา 80.00 บาท ติดต่อ วีรยา ซื่อสัตย์ โทร. 0902408628, 0902408628

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

ปู่จ๋าฟาร์ม | สุรินทร์
เมล็ดราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ สีเหลือง บรรจุ 500 เมล็ด ราคา 100 บาท ส่งลงทะเบียน 30 บาท

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ วีรยา ซื่อสัตย์ โทร. 0902408628, 0902408628

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

ปู่จ๋าฟาร์ม | สุรินทร์
ขายผลตะขบ เพื่อการเพาะเมล็ด จำนวน 50 ผล ราคา 100 บาท ส่ง Flash Express 25 บาท

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ วีรยา ซื่อสัตย์ โทร. 0902408628, 0902408628

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

ปู่จ๋าฟาร์ม | สุรินทร์
เมล็ดขี้เหล็ก บรรจุ 500 เมล็ด ราคา 50 บาท (คัดเมล็ดค่ะ) ส่ง Flash Express 25 บาทค่ะ

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ วีรยา ซื่อสัตย์ โทร. 0902408628, 0902408628

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ