น้องนีพันธุ์ไม้

หมวด

ทุเรียน

ในร้าน น้องนีพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

ต้นทุเรียนหมอนทอง และทุเรียนทุกสายพันธุ์ ทุกขนาด

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองกิ่งข้าง ทุกขนาด พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนหมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองกิ่งข้าง สูง 100-110 พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 170.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนหมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองกิ่งกระโดง สูง 120-130ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองกิ่งกระโดง สูง 80-90ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สูง 120-130ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทพแบบเสียบ

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์หลงลับแล

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุรียนพันธุ์หลงลับแล สูง 100-110 ซม. ทำแบบเสียบยอด

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรีมยนพันธุ์นวลทองจันทร์

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์นวลทองจันทร์ สูง 100-110 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์กระดุม

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์กระดุม สูง 110-120 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 280.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์กระดุม

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์กระดุม สูง 90-100 ซม. พันธุ์แท้จากจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์กระดุม

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์กระดุม สูง 130-140 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 320.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์ชะนี

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์ชะนี สูง 90-100 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์ชะนี

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์ชะนี สูง 110-120 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 230.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์นกหยิบ

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์นกหยิบ มี 3 ไซส์ สูง 90-100 ซม. ราคา 180 บาท สูง 110-120 ซม. ราคา 230 บาท สูง 150-160 ซม. ราคา 400 บาท เป็นพันธุ์ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี สูง 170-180 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 600.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุืพวงมณี สูง 130-140 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 330.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี สูง 150-160 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี สูง 100-120 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 230.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี สูง 90-100 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 170.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์มูซานคิง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์มูซานคิง สูง 110-120 ซม

ราคา 280.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุรียนพันธุ์มูซานคิง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์มูซานคิง สูง 80-90 ซม ทำแบบเสียบยอด

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์ก้านยาว

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์ก้านยาว สูง 120-130 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 230.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์ก้านยาว

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์ก้านยาว สูง 110-120 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองกิ่งข้าง สูง 150-160 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสีบยยอด

ราคา 370.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองกิ่งกระโดง สูง 150-160 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 470.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นเรียนพันธุ์หมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองกิ่งข้าง สูง 50-60ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองกิ่งกระโดง สูง 100-110ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 230.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนหมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนหมอนทองกิ่งขาง สูง 100-110 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองกิ่งกระโดง สูง 120-130 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี เป็นแบบเสียบยอด

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

น้องนีพันธุ์ไม้

ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองิ่งข้าง สูง 160-180 ซม. พันธุ์แท้ของจันทบุรี ทำแบบเสียบยอด

ราคา 570.00 บาท ติดต่อ คุณนี โทร. 0970044870, 0970044870 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที