ผาหมื่น น้ำผึ้งออร์แกนิก

หมวด

น้ำผึ้ง

ในร้าน ผาหมื่น น้ำผึ้งออร์แกนิก
แชร์บน facebook

ผาหมื่น น้ำผึ้งออร์แกนิก

ผาหมื่น น้ำผึ้งออร์แกนิก

นำ้ผึ้งป่าแท้ขนาด 700 ml จากผึ้งโพรงไทยท่ีเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีการเลี้ยงด้วยน้ำตาล น้ำผึ้งจึงมีกลิ่นหอมจากเกสรดอกไม้ นานาพรรณหวานตามธรรมชาติ

ราคา 299.00 บาท ติดต่อ สายสวาท เวชานนท์ โทร. 053736581, 0843495606 จังหวัดเชียงราย

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ผาหมื่น น้ำผึ้งออร์แกนิก

ผาหมื่น น้ำผึ้งออร์แกนิก

น้ำผึ้งป่าแท้ 100%ขนาด 350 ml พร้อมรวงผึ้ง จากผึ้งโพรงไทยท่ีหาเก็บเกสรดอกไม้ตามธรรมชาติไม่มีการเลี้ยงด้วยน้ำตาล รสชาติจึงหวานและหอมกลิ่นเกสรดอกไม้นานาพรรณ

ราคา 189.00 บาท ติดต่อ สายสวาท เวชานนท์ โทร. 053736581, 0843495606 จังหวัดเชียงราย

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที