ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ต้นอ้อ

ร้าน: วรรณพันธุ์ไม้

วรรณพันธุ์ไม้ | ตรัง
จำหน่ายต้นเลา พันธุ์ต้นเลา ดอกขาวปลูกเป็นไม้ประดับ พืชชอบนำ้ปลูกรักษาสภาพแวดล้อม แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป้องกันดินทะลาย ลงคู คลอง เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน พร้อมจำหน่ายพันธุ์หญ้าทุกสายพันธุ์ พันธุ์ผักพื้นบ้าน ผักป่า สมุนไพร พันธุ์ไม้ป่าทุกชนิด บริการส่ง เก็บเงินปลายทาง

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ วรรณ พันธุ์ไม้ โทร. 0815399323, 0815399323

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ