ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ต้นพริกไทย

ร้าน: วรรณพันธุ์ไม้

วรรณพันธุ์ไม้ | ตรัง
จำหน่ายต้นพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ลูกดก พวงยาว มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นที่นิยมทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ. บริการส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทาง พร้อมจำหน่ายสะตอพันธุ์ตรัง1 สะตอข้าว สะตอดาน เนียงนก เนียงนาง ส้มป่อย ชะมวง ธัมมัง มันปู ทองหลาง พันธุ์ผักพื้นบ้าน พันธุ์สมุนไพรพื้นบ้าน กล้าไม้ป่า พันธุ์กล้วยนานาพันธุ์ พันธุ์ไผ่กว่า100สายพันธุ์

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ วรรณ พันธุ์ไม้ โทร. 0815399323, 0815399323

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

วรรณพันธุ์ไม้ | ตรัง
จำหน่ายต้นพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ลูกดก พวงยาว มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นที่นิยมทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ. บริการส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทาง พร้อมจำหน่ายสะตอพันธุ์ตรัง1 สะตอข้าว สะตอดาน เนียงนก เนียงนาง ส้มป่อย ชะมวง ธัมมัง มันปู ทองหลาง พันธุ์ผักพื้นบ้าน พันธุ์สมุนไพรพื้นบ้าน กล้าไม้ป่า พันธุ์กล้วยนานาพันธุ์ พันธุ์ไผ่กว่า100สายพันธุ์

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ วรรณ พันธุ์ไม้ โทร. 0815399323, 0815399323

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

วรรณพันธุ์ไม้ | ตรัง
จำหน่ายต้นพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ลูกดก พวงยาว มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นที่นิยมทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ. บริการส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทาง พร้อมจำหน่ายสะตอพันธุ์ตรัง1 สะตอข้าว สะตอดาน เนียงนก เนียงนาง ส้มป่อย ชะมวง ธัมมัง มันปู ทองหลาง พันธุ์ผักพื้นบ้าน พันธุ์สมุนไพรพื้นบ้าน กล้าไม้ป่า พันธุ์กล้วยนานาพันธุ์ พันธุ์ไผ่กว่า100สายพันธุ์

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ วรรณ พันธุ์ไม้ โทร. 0815399323, 0815399323

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

วรรณพันธุ์ไม้ | ตรัง
จำหน่ายต้นพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ลูกดก พวงยาว มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นที่นิยมทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ. บริการส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทาง พร้อมจำหน่ายสะตอพันธุ์ตรัง1 สะตอข้าว สะตอดาน เนียงนก เนียงนาง ส้มป่อย ชะมวง ธัมมัง มันปู ทองหลาง พันธุ์ผักพื้นบ้าน พันธุ์สมุนไพรพื้นบ้าน กล้าไม้ป่า พันธุ์กล้วยนานาพันธุ์ พันธุ์ไผ่กว่า100สายพันธุ์

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ วรรณ พันธุ์ไม้ โทร. 0815399323, 0815399323

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

วรรณพันธุ์ไม้ | ตรัง
จำหน่ายกล้าพริกไทยสายพันธุ์ปะเหลียน จ.ตรังให้ผลผลิตสุง เม็ดใหญ่ช่อยาว บริการส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทาง พร้อมบริการพันธุ์สะตอตรัง1 สะตอข้าว สะตอดาน สะตอติดตา ส้มป่อย เนียงนก มันปู ธัมมัง และพันธุ์ผักผลไม้ พื้นบ้านนานาชนิด

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ วรรณ พันธุ์ไม้ โทร. 0815399323, 0815399323

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ