สุกัญญา อุปกรณ์การเกษตร

หมวด

เสียม

ในร้าน สุกัญญา อุปกรณ์การเกษตร
แชร์บน facebook

เสียม แซะ พรวนดิน ด้ามไม้

สุกัญญา อุปกรณ์การเกษตร

เสียมแซะ มีทั้งด้ามไม้ และ ด้ามโลหะ ใช้แซะหญ้า วัชพืช หรือพรวนดินก็ได้

ราคา 85.00 บาท ติดต่อ พลอย โทร. 0990890777, 0990890777 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เสียม พรวน ขุดดิน

สุกัญญา อุปกรณ์การเกษตร

เสียม พรวนดิน ขุดดิน ต่อด้ามพร้อมเชื่อมเรียบร้อย แข็งแรง คงทน มีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ผลิตจากโลหะทั้งหมด ทั้งด้ามและตัวมีด

ราคา 5,060,100.00 บาท ติดต่อ พลอย โทร. 0990890777, 0990890777 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที