อ.รุ่งเรืองพาณิชย์
ในร้าน อ.รุ่งเรืองพาณิชย์
แชร์บน facebook

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น KANEKO SUPA LIGHT LT100(ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น KANEKO SUPA LIGHT LT100 ขนาด 1 ตัน (อบได้ครั้งละ 1 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 2-3 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.20 เมตร สูง 2.10 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคาิ 78, 000 บาท สนใจสอบถาม โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 78,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น LA80

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น LA80 ขนาด 800 กก. (อบได้ครั้งละ 800 กก.) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 2-3 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.10 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง? 1.90 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 65, 000 บาท สนใจสอบถาม โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 65,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA SUK-3220(ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA SUK-3220 ขนาด 3.2 ตัน (อบได้ครั้งละ 3.2 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 6-7 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน(รับแปลงแก๊สตามความต้องการของลูกค้า) ขนาดตู้อบกว้าง 1.45 เมตร ยาว 2.80 เมตร สูง 4.1 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 158, 000 บาท สนใจสอบถาม โทร : 092-8252287 Line : @secondjp

ราคา 158,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น GDR 52CZ (ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น GDR 52CZ ขนาด 5.0 ตัน (อบได้ครั้งละ 5.0 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 7-9 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน?(รับแปลงแก๊สตามความต้องการของลูกค้า)? ขนาดตู้อบกว้าง 1.60 เมตร ยาว 2.10 เมตร สูง 5.0 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 198, 000 บาท โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 198,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น OSHIMA GH24

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น OSHIMA GH24 ขนาด 2.4 ตัน (อบได้ครั้งละ 2.4 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 4-6 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน (เปลี่ยนเป็นระบบแก๊สได้ตามความต้องการลูกค้า) ขนาดตู้อบกว้าง 2.10 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง 3.50 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 128, 000 บาท โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 128,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น EBF201 ขนาด 2 ตัน

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น EBF201 ขนาด 2.0 ตัน (อบได้ครั้งละ 2.0 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 4-5 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน? (เปลี่ยนเป็นระบบแก๊สได้ตามความต้องการลูกค้า) ขนาดตู้อบกว้าง 1.22 เมตร ยาว 2.10 เมตร สูง 3 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 128, 000 บาท โทร : 092-8252287 Line : @secondjp Line : 0928252287 facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 128,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA PCG30 (ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA PCG30 ขนาด 3 ตัน (อบได้ครั้งละ 3 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 6-7 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.0 เมตร สูง 3.70 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 168, 000 บาท สนใจสอบถาม โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 168,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA SDN16 ขนาด 1.6 ตัน(ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA SDN16 ขนาด 1.6 ตัน (อบได้ครั้งละ 1.6 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 4-5 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.13 เมตร ยาว 1.90 เมตร สูง 2.60 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า *****ร้านรับแปลงจากระบบน้ำมันก๊าดเป็นระบบแก๊ส ราคา 88, 000 บาท โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 88,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA ขนาด 2.0 ตัน (ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA ขนาด 2.0 ตัน (อบได้ครั้งละ 2.0 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 4-5 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.13 เมตร ยาว 1.90 เมตร สูง 2.90 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า ****ร้านรับแปลงจากระบบน้ำมันก๊าดเป็นระบบแก๊ส ราคา 110, 000 บาท โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 110,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA PCR25 ขนาด 2.5 ตัน(ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA PCR25 ขนาด 2.5 ตัน (อบได้ครั้งละ 2.5 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 4-5 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.9 เมตร สูง 3.40 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 128, 000 บาท โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 128,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA SVC2800 ขนาด 2.8 ตัน(ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA SVC2800 ขนาด 2.8 ตัน (อบได้ครั้งละ 2.8 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 4-5 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.0 เมตร สูง 4.0 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 138, 000 บาท โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 138,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น ECF352 ขนาด 3.5 ตันแ(ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น ECF352 ขนาด 3.5 ตัน (อบได้ครั้งละ 3.5 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 6-7 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.0 เมตร สูง 4.0 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 168, 000 บาท โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 168,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA SVC3200 3.2ตัน

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น SHIZUOKA SVC3200 ขนาด 3.2 ตัน (อบได้ครั้งละ 3.2 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 6-7 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.0 เมตร สูง 4.0 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 158, 000฿ โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 158,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้อบข้าว 1.3 ตัน(ขายแล้ว)

อ.รุ่งเรืองพาณิชย์

ตู้อบข้าวเก่าญี่ปุ่น ขนาด 1.3 ตัน (อบได้ครั้งละ 1.3 ตัน) ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 3-4 ชม. (ที่ค่าความชื้นประมาณ 13-14 ) ใช้น้ำมันก๊าดในการทำความร้อน ขนาดตู้อบกว้าง 1.25 เมตร ยาว 2.25 เมตร สูง 2.75 เมตร ตู้อบเป็นไฟญี่ปุ่น 200/3 เฟส (ร้านรับแปลงตามความต้องการของลูกค้า) ราคา 78, 000฿ โทร : 092-8252287 Line : @secondjp facebook : https://www.facebook.com/Secondjp/

ราคา 78,000.00 บาท ติดต่อ ร้าน อ รุ่งเรืองพาณิชย์ โทร. 0928252287, 0928252287 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที