พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ในร้าน พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
แชร์บน facebook

กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า

พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ติดต่อ มัลลิกา เนื่องอุตม์ โทร. 0641469591, 0641469591 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม

พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม

ติดต่อ มัลลิกา เนื่องอุตม์ โทร. 0641469591, 0641469591 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที