บริษัทเทคซัพพลายเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
ในร้าน บริษัทเทคซัพพลายเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
แชร์บน facebook

เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพคาวเทค

บริษัทเทคซัพพลายเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

เครื่องผลิตแก๊สและปุ๋ยชีวภาพคาวเทค Cowtec โดยเครื่องคาวเทค สามารถนำเอาขยะเศษอาหารจากโรงอาหารคนงาน , ขยะอินทรีย์, เศษวัชพืช หรือแม้แต่มูลสัตว์ มาเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพมีเทน(ใช้งานได้เช่นเดียวกับก๊าซLPG)และปุ๋ยหมัก โดยใช้เวลาในการทำงานเพียง 24 ชม. ก็ให้ผลผลิตดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดโลกร้อน ใช้พลังงานหมุนเวียน และได้ปุ๋ยชีวภาพมาใช้ในขั้นตอนเดียว

ราคา 250,000.00 บาท ติดต่อ กันตา นราทร โทร. 0897119099, 0897119099 จังหวัดอุดรธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที