กระถางพลาสติก ร้านbangnakaset

bangnakaset | สมุทรปราการ
ถาดเพาะเมล็ด (ชนิดไม่มีรูระบาย) ขนาด 10.5 x 14.5 (สีเทา)

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
ถาดเพาะต้นกล้า หรือจะนำกระถางทรงกลมขนาด 2 นิ้วมาวางก็ได้ (มี 45 หลุม) พลาสติกอย่างดี ไม่มีกลิ่นเหม็น นำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
ถาดหลุมวางกระถางขนาด 4 นิ้วได้ นำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพเยี่ยม เนื้อพลาสติกอย่างดี (มี 9 หลุม)

ราคา 65.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
ถาดหลุมสำหรับวางกระถาง 5 นิ้วได้ (มี 6 หลุม) นำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพเยี่ยม เกรด A

ราคา 65.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
ถาดหลุมวางกระถางขนาด 3 นิ้วได้ (มี 12 หลุม) หรือจะนำมาปรับเปลี่ยนเป็นถาดเพาะต้นกล้าได้ นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีกลิ่นเหม็น

ราคา 65.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
ถาดหลุมวางกระถางขนาด 2 นิ้วได้ (มี 20 หลุม)

ราคา 65.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสี่เหลี่ยมสีขาว นำเข้าจากต่างประเทศ ขนาด 5 นิ้ว น้ำหนักเบา เม็ดพลาสติกอย่างดีไม่มีกลิ่นเหม็น

ราคา 45.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสีขาว นำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพเยี่ยม ขนาด 4 นิ้ว

ราคา 28.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางสี่เหลี่ยมสีขาว 3 นิ้ว นำเข้าจากต่างประเทศ เกรด A นำหนักเบา พลาสติกไม่มีกลิ่นเหม็น

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสี่เหลี่ยมสีขาว ขนาด 2 นิ้ว นำเข้าจากต่างประเทศ น้ำหนักเบาคุณภาพเกรด A พลาสติกไม่มีกลิ่นเหม็น

ราคา 6.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
ตะแกรงถาดสีดำ สำหรับวางกระถาง นำเข้าจากต่างประเทศ พลาสติกคงทนแข็งแรง ไม่มีกลิ่นเหม็น

ราคา 65.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
ถาดเพาะต้นกล้า หรือ จะนำมาวางกระถางทรงกลมขนาด 3 นิ้วก็ได้ (มี 15 หลุม) นำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพเยี่ยม

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 8 เหลี่ยม ขนาด 7 นิ้ว สีน้ำตาล

ราคา 220.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 8 เหลี่ยม ขนาด 17 นิ้ว สีน้ำตาล

ราคา 780.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 8 เหลี่ยม ขนาด 15 นิ้ว สีน้ำตาล

ราคา 680.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 8 เหลี่ยม ขนาด 13 นิ้ว สีน้ำตาล

ราคา 480.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 8 เหลี่ยม ขนาด 11 นิ้ว สีน้ำตาล

ราคา 330.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 4 เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว สีน้ำตาล

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 4 เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว สีน้ำตาล

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 8 เหลี่ยม ขนาด 3.5 นิ้ว สีดำ

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 4 เหลี่ยม สีดำ ขนาด 4.5 นิ้ว

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 4 เหลี่ยม ทรงสูง กว้าง 2.5 นิ้ว สีดำ

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางทรงกลม 5 นิ้ว สูง 2.5 นิ้ว

ราคา 28.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางทรงกลม 6 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว สีอิฐ

ราคา 45.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางทรงกลม 6.5 นิ้ว สูง 5.5 นิ้ว สีอิฐ

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางทรงกลม 3 นิ้ว ราคา 5 บาทต้องซื้อ 100 ใบขึ้นไป ราคา 4 บาทต้องซื้อ 500 ใบขึ้นไป

ราคา 6.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถาง 8 เหลี่ยม ขนาด 5 นิ้ว สีแดง

ราคา 45.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางทรงกลม สีขาว ขนาด 2.5 นิ้ว สูง 3 นิ้ว

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางปลูก cactus สีขาว ขนาด 3.5 นิ้ว สูง 3.5 นิ้ว

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

bangnakaset | สมุทรปราการ
กระถางปลูก cactus สีอิฐ ขนาด 2.5 นิ้ว

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ อรุณี โทร. 0933231299 0933231299

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ