ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ข้าวหมาก

ร้าน: ร้านนัทนัน

ร้านนัทนัน | นครราชสีมา
แป้งข้าวหมาก1-99 ลูก ลูกละ 7. บาท 100-499 ลูก ลูกละ 5. บาท 500 ลูกขึ้นไป ลูกละ 3 บาท

ราคา 7.00 บาท ติดต่อ อรอุมา โทร. 0851416513, 0851416513

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ