ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ไผ่

ร้าน: สวนสุริยา

สวนสุริยา | ปราจีนบุรี
การปลูก นำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลูกในหลุม โดยวางให้กิ่งเอียงทำมุม 45 องศากับผิวดิน เพื่อให้มีการแทงหน่อได้เร็ว กลบดินแล้วเหยียบให้แน่น ปักไม้ค้ำเพื่อยึดต้นพันธุ์ไม่ให้ล้มหรือโยก เมื่อโดนลม อาจคลุมดินด้วยฟ่างข้าวหรือหญ้าแห้ง เพื่อรักษาความชื้นของดินบริเวณโคนต้น การขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้ 5 วิธี คือ การขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ด การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การแยกกอหรือเง้า การชำปล้อง และการปักชำแขนง โรคและแมลง โรค ยังไม่มีปรากฏที่ชัดเจน, แมลงศัตรู ด้วงเจาะหน่อไผ่ โดยทั่วไปยังไม่มีการระบาดถึงระดับเศรษฐกิจ, .หนู กัดกินและทำลายหน่อไม้ สอบถามเพิ่มเติม 0625187549 0808069983 สวนสุริยา www.facebook.com/suriya991

ราคา 65.00 บาท ติดต่อ สุริยา รุ่งเจริญทอง โทร. , 0625187549

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ