สวนสุริยา

หมวด

จำปี

ใน สวนสุริยา
แชร์บน facebook

ต้น จำปี

สวนสุริยา

จำปี มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า จุมปี, จุ๋มปี๋ (ภาคเหนือ) มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของจีน มาเลเซียและอินโดนีเซีย แบ่งเป็นสปีชีส์ได้ประมาณ 50 ชนิด เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่องถี่ กิ่งเปราะ หักง่าย เรือนยอดรูปกรวยทึบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบมีรูปรี ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ยาว 20 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร ออกดอกเดี่ยวที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว แคบเรียบ มี 8-12 กรีบ ยาว 4-6 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม สรรพคุณ ดอกแก้เป็นลม แก้ไข้ บำรุงหัวใจ ขับน้ำดี บำรุงโลหิต การปลูก ถ้าเป็นแหล่งที่นํ้าท่วมถึงควรทำ การยกร่องโดยทั่วไป หลังร่องจะกว้างประมาณ 6 เมตร หากพื้นที่ที่นํ้าท่วมไม่ถึงก็ไม่ ต้องยกร่อง โดยการไถพรวนดินตากดินประมาณ 7 วัน แล้วขุดหลุมปลูกโดยใช้ระยะระหว่างต้น 4-6 เมตร ระหว่างแถว 6-7 เมตร ขึ้นกับสภาพพื้นที่ผสมคลุกเคล้ากับดินที่ขุดขึ้นมาให้เข้ากันดี แล้วใส่กลับ ลงในหลุม จากนั้นจึงนำ ต้นจำ ปีลงปลูก หลังปลูกเสร็จควรให้นํ้าทันที และให้นํ้าทุกวันจนกว่าต้นจะตั้งตัวได้ หลังจากต้น ตั้งตัวได้ ควรให้นํ้า 2 วันต่อครั้ง ถ้าปลูกในฤดูฝนก็ไม่จำ เป็นต้องให้นํ้า แต่ต้องคอยดูแลเรื่องการระบาย นํ้า อย่าให้นํ้าขัง และอย่าเลือกพื้นที่ปลูกที่นํ้าท่วมขัง เพราะแม้ว่าจำ ปีเป็นพืชชอบนํ้า แต่ก็อ่อนแอแต่ สภาพนํ้าขัง ในหน้าแล้วอาจต้องให้นํ้าวันละ 2 ครั้ง ถ้าเป็นต้นที่ให้ดอกแล้ว ผลผลิตจะลดลงทันทีถ้า ต้นขาดนํ้า การขยายพันธุ์ จำปีสามารถปลูกได้ด้วยเมล็ด และการตอนกิ่ง แต่ส่วนมากจะใช้วิธีการตอนกิ่ง เพราะจะได้ต้นที่ไม่สูงนัก และสามารถติดดอกได้เร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ด จำปีนิยมขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง กิ่งตอนจำ ปีจะอกรากดีที่สุดในฤดูฝน กิ่งที่ใช้ตอน กิ่งที่ใช้ตอนควรเป็นกิ่งไม่แก่ หรืออ่อนเกินไป คือกิ่งสีเขียวอมนํ้าตาล ซึ่งจะลอกเปลือกได้ง่าย วิธีการตอนทำเช่นเดียวกับตอนทั่วๆ ไป โรคและแมลง จำปีมีความทนทานต่อโรคแมลง และสิ่งแวดล้อมดีกว่าจำปาี้ แมลง หนอน ในบางพื้นที่จะพบการระบาดของหนอนเจาะลำ ต้นและทำ ลายดอก ส่วนมากจะ ระบาดในช่วงฤดูแล้ง ควรฉีดสารป้องกันกำ จัดเมื่อสังเกตเห็นว่าเริ่มมีหนอน อย่าปล่อยให้ระบาดมาก เพิ่มเติม เพจ : fb.me/suriya991 เบอร์: 0808069983 เบอร์:0625187549 สวนสุริยา 10:00-22:00น.

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ สุริยา รุ่งเจริญทอง โทร. , 0625187549 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที