สินค้าดี เกษตรพอเพียง
ในร้าน สินค้าดี เกษตรพอเพียง
แชร์บน facebook

อาหารเลี้ยงเชื้อ แบคทีเรีย ยีสต์ รา PDA

สินค้าดี เกษตรพอเพียง

อาหารวุ้นสำหรับเพาะเชื้อ

ราคา 1,550.00 บาท ติดต่อ นายสุวพัชร์ อภิธนปุลวัชร โทร. , 0631734412 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที